– For landet som helhet virker boligprisene godt forankret av de underliggende forholdene.

Boligprisene for landet kan nok falle noe mer, men vi venter ikke et markert fall, slik som i Oslo. Oslo-markedet ble luftig i fjor, og derfor vil bolignedturen fortsette i Oslo, skriver Nordea Markets i et fersk analysenotat om det norske boligmarkedet.

– Boligprisene i Oslo vil trolig falle fem prosent til før prisene er tilbake på et nivå som lar seg forklare av rente- og inntektsutvikling, skriver meglerhuset.

Høy byggeaktivitet, utgjør en risiko for at prisene kan skyte under dette nivået, ifølge Nordea Markets.

Mener boliglånsreglene var katalysatoren

Bruktboligmarkedet i Oslo som helhet har hatt en prisnedgang på 10,1 prosent siden toppen ble nådd i april. Men nedturen startet allerede i januar for mange leiligheter.

Leiligheter under 45 kvadratmeter har falt til sammen 14,2 prosent fra og med januar til og med oktober, viser statistikk fra Eiendomsverdi, som lager de månedlige rapportene om det norske bruktboligmarkedet.

Nordea Markets mener Oslo-markedet allerede var klart for en priskorreksjon etter perioden med svært sterk prisvekst.

– Men katalysatoren var trolig de nye boliglånsreglene, skriver analytikerne.

Siden boligprisene er høyest i Oslo innebærer kravet om at man ikke får låne mer enn fem

ganger inntekt en større innstramning enn andre steder, påpeker Nordea Markets.

- Gjennom 2016 så vi gode indikasjoner på at investorer bidro til å presse boligprisene opp, særlig på små leiligheter. Denne gruppen har blitt sterkt begrenset av kravet om 40 prosent egenkapital (se faktaboks), skriver meglerhuset.

– Vil kutte prisene

Boligutbyggere melder at salget av nye boliger avtar kraftig. Og lavere forhåndssalg av nye prosjekter betyr lavere bygging lengre frem, påpeker analytikerne.

– At utbyggerne sliter med å få solgt nye prosjekter tyder på at de så langt ikke har kuttet prisen i takt med det svake boligmarkedet. Om slaget forblir lavt avhenger av hva utbyggerne gjør med prisene fremover. Vi regner med at det finnes en rekke prosjekter som er lønnsomme ved lavere priser og at utbyggerne etter hvert vil kutte prisene, skriver Nordea Markets.

Ferske prognoser:

Oslo er bare halvveis i prisfallet – sjekk når sjeføkonomen venter at bunnen nås

Selv om Nordea Markets forventer at prisene skal falle fem prosent fra dagens nivå, vil de fortsatt være på samme nivå som de var halvveis ut i 2016 og 20 prosent over forrige bunn.

– Det tilsier fortsatt høy byggeaktivitet, men noe lavere enn i dag, mener økonomene.

Derfor forventer de en forsiktig nedgang i boligbyggingen fremover.(Vilkår)