Mandag sendte Finansdepartementet et brev til Finanstilsynet hvor det ber tilsynet vurdere om boliglånsforskriften skal avvikles etter planen, eller om den bør videreføres eller justeres.

I desember i fjor fastsatte Finansdepartementet forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, eller boliglånsforskriften. Denne trådte i kraft ved årsskiftet, og skal gjelde til 30. juni neste år.

– Forskriften har vært instrumentell i den korreksjonen vi nå ser i boligmarkedet. Både

kravet om maks fem ganger brutto inntekt i lån og særkravet i Oslo om 40 egenkapital på sekundærboliger ser ut til å ha dempet temperaturen i boligmarkedet, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i morgenrapporten tirsdag.

Departementet ber om en analyse av virkningene av forskriften og innspill til hva man skal gjøre med kravene når boliglånsforskriften utløper 30. juni 2018.

– De som tror at dette betyr at forskriften skrotes, må nok tro om igjen. Finanstilsynet vil ganske sikkert konkludere med at den nye forskriften har virket helt etter hensikt, skriver Olsen.

– Bedre at boligprisene kommer litt ned nå

Finanstilsynet har vært bekymret for gjeldsoppbyggingen blant norske husholdninger lenge.

– At nå boligprisene og dermed etter hvert gjeldsveksten kommer litt ned tror vi tilsynet faktisk er ganske så fornøyd med. Også Norges Bank, som skal tas med på råd, har uttalt at det er bedre at boligprisene kommer litt ned nå enn mye ned senere. Også de tror vi mest av alt er happy med boligprisutviklingen vi har sett i år, skriver Olsen.

Bruktboligmarkedet i Oslo som helhet har hatt en prisnedgang på 10,1 prosent siden toppen ble nådd i april. Men nedturen startet allerede i januar for mange leiligheter.

Leiligheter under 45 kvadratmeter har falt til sammen 14,2 prosent fra og med januar til og med oktober, viser statistikk fra Eiendomsverdi, som lager de månedlige rapportene om det norske bruktboligmarkedet.

Dermed satte prisfallet inn umiddelbart etter at finansminister Siv Jensen (Frp) ved nyttår innførte nye boliglånskrav for hele landet, og ekstra strenge retningslinjer i hovedstaden.

– Da kan vi få en ny prisrekyl

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge og administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge mener Jensen bør lempe på kravene.

I Dagens Næringsliv tirsdag tar begge tar til orde for at Oslo bør få samme retningslinjer som resten landet, og at finansministeren bør la bankene få anledning til å fravike kravene i mer enn ti prosent av lånesøknadene.

Som følge av dårlig nyboligsalg tror begge nå boligbyggingen vil falle så mye at det får ringvirkninger både for boligmarkedet og norsk økonomi.

– Får vi bråstopp i byggingen får det konsekvenser for sysselsettingen nå. Det er også stor fare for at vi ender opp med for få boliger om tre til fem år og da kan vi få en ny prisrekyl, sier Kreutzer til DN.

– Ingen endring med det første

Sjeføkonomen i Nordea Markets utelukker ikke at enkelte av elementene i forskriften blir justert.

– De særskilte kravene i Oslo, 40 prosent egenkapital på sekundærboliger og mindre rom for bankene å avvike fra kravene her enn ellers i landet, kan bli lempet på, tror Olsen.

Oslo-markedet er det som har utviklet seg klart svakest så langt i 2017, men det var også her boligprisene fikk mest luft under seg i fjor.

– Fem ganger inntektskravet og det generelle egenkapitalkravet på 15 prosent tror vi består, det samme gjelder gjeldende krav om at låntager normalt skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Uansett kommer det ingen endring med det første, skriver Olsen.

Finanstilsynet har fått frist til 1. mars med å komme med vurderingen. Deretter skal ulike parter høres før Finansdepartementet treffer en beslutning.

– En ny og eventuelt litt revidert boliglånsforskrift vil derfor trolig ikke gjelde før neste sommer når dagens forskrift utløper, skriver Olsen.(Vilkår)

Han gir kjæresten din en overraskelse i løpet av en time
Robin er et ny tjeneste som skal hjelpe deg med å fikse småting på timen. Gründer Pål Ohna Børde tror at folk fremover vil kreve tjenester som leverer raskere enn det netthandlere kan tilby.
01:59
Publisert: