- Det er veldig god aktivitet, jeg er fremdeles overrasket over volumet. Jeg tror vi får et skikkelig vårslipp. Det har kommet inn mange boliger i mars som skal legges ut for salg, skriver administrerende direktør Grete W. Meier i Privatmegleren til DN.

Hun tror på god aktivitet i markedet fremover og forteller at de har hatt mange på visninger og flere med i budrundene. Med det tror hun på høy aktivitet både i april, mai og juni.

- Jeg hadde trodd nybyggmarkedet skulle ligge brakk lenger, men også her begynner vi å få flere salg, forteller hun.

Ut fra kjedens egne tall venter Meier at marsfasiten vil vise en prisvekst på én prosent for landet og noe høyere i Oslo.

Solgte færre boliger i mars

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom opplyser at de solgte snaue 20 prosent færre boliger i mars i år sammenlignet med i 2017. Differansen skyldes ifølge Buraas påsken, og at totalmarkedet har samme utvikling.

- Det har blitt tilført færre boliger i markedet enn ventet i mars, noe som har medført at vi har solgt av varelageret, noe liggetiden på nesten 50 dager viser, skriver han i epost til DN.

Antall omsatte hytter ligger hos DNB Eiendom på det samme nivået det lå på i 2017.

- Men folket varsler at mye er solgt i påsken, noe som vil vises i tallene for april.

Han forteller at det imidlertid ble solgt færre eneboliger i mars i år sammenlignet med fjoråret, noe som kan skyldes den sene våren.

- Vi har mange eneboliger som skal ut over påske, men ikke mer enn 10 prosent flere enn snittet av 2017 og 2016, skriver Buraas.

Prisene i DNB Eiendoms portefølje ligger snaue en prosent over februar.

Selger flere større leiligheter i Oslo

De siste tallene fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi, som lager månedlige rapporter om det norske bruktboligmarkedet viser at de gjennomsnittlige boligprisene har steget 4,1 prosent i Oslo side nyttår.

I Oslo forteller Buraas at totalvolumet ser ut til å tangere 1500 enheter i mars mot nesten 1800 i 2017. Også her påpeker han at påsken utgjør forskjellen med cirka 20 prosent.

- God spredning av salget i bydelene, og det ser ut som om Oslo Øst nå går lettere. Vi har solgt vesentlig flere større leiligheter nå enn i februar, både med kort liggetid og til gode priser. Men fortsatt er det mest trykk innenfor Ring 2, skriver han.

Buraas opplyser at prisene i deres portefølje ligger mellom 0,5 og 1 prosent opp nominelt. (Vilkår)

Droner får flere og flere bruksområder, men denne droneturen går ikke helt etter planen
00:42
Publisert: