Boligprisene her til lands falt nominelt 1,6 prosent juni, sammenliknet med mai.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene med 0,7 prosent.

Nå reduserer Eiendom Norge sin prognose for videre prisvekst kraftig.

-Det er ikke overraskende at Oslo får en periode med priskorreksjon, etter en vekst på over 40 prosent på litt over to år. Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet. Dette vil nok prege markedet utover i 2017, men markedet vil normalisere seg etter hvert, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Dreyer påpeker at boligmarkedet er politikk. 

- Det tydelige skiftet i markedet kan langt på vei forklares med endringen i boliglånsforskriften, noe som har vesentlig forsterket den endringen vi forventet at boligmarkedet ville få i 2017. På den bakgrunn er det nødvendig å justere prognosene for 2017 fra 9-11 prosent til 5-6 prosent, sier Dreyer.

Dreyer medgir at 2017 så langt har gitt en svakere utvikling enn forventet, og viser til at dette primært er drevet frem av det markante skiftet i markedet i Oslo.

- Vi går inn i andre halvår med en trend hvor vi anser det som mest sannsynlig med ytterligere nedgang i prisene, spesielt i Oslo. Hovedårsaken til det markante skiftet i boligmarkedet i Oslo er endringen i boliglånsforskriften, der innskjerpelsene har fått spesielt stor effekt akkurat her, , mener Eiendom Norge-sjefen.(Vilkår)