Prisene på borettslagsleiligheter er 4,0 prosent lavere i oktober 2017 sammenlignet med september 2017. Det viser boligprisstatistikken til Garanti Eiendomsmegling.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i oktober 2017 på 36.320 kroner, mens det tilsvarende tallet i september 2017 var på 37.834 kroner, ifølge Garanti eiendomsmegling.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene sunket med 2,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 37.249 kroner.

Rapportene fra Garanti eiendomsmegling har større svingninger enn den månedlige statistikken som produseres av Eiendom Norge.

Tidligere onsdag la Obos frem tall som viser tilsvarende utvikling:

Mange boliger til salgs, dempet etterspørsel

– Prisene faller i oktober, noe som ikke var helt uventet, men nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss. Vi ser samme utvikling i alle deler av landet. Det er mange boliger til salgs for tiden, og kombinert med en noe mer dempet etterspørsel er nok dette en stor del av årsaken, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

Ferske prognoser:

Oslo er bare halvveis i prisfallet – sjekk når sjeføkonomen venter at bunnen nås

Ferske prognoser: Slik blir boligprisene i Akershus frem til 2020

Garanti eies av 20 boligbyggelag, som forvalter nær 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de cirka 700 borettslagsboligene som blir omsatt per måned, ifølge kjeden selv.

– Impliserer en korreksjon i boligprisnivået

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse la sist uke frem ferske prognoser for norsk økonomi. Og tror vi bare har kommet halvveis i boligprisfallet, både i Oslo og på landsplan.

Tips oss om boligsaker!

– Fallende priser må ses i sammenheng med høy boligbygging og avtagende befolkningsvekst, samtidig som fjorårets sterke vekst impliserer en korreksjon i boligprisnivået. En utløsende årsak for vendepunktet i boligmarkedet, er de nye boliglånsforskriftene som ble gjort gjeldende fra og med 2017, sa Benedictow.

Flere omsetningsdager i oktober

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager opp i oktober, ifølge Garanti eiendomsmegling. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i oktober 2017 var 50 dager. Det er 6 dager flere enn i september 2017, og 14 dager flere enn på samme tid i fjor.

– Stigende tilbudsside

Etter et fall på 1,0 prosent i september har de nominelle boligprisene i Oslo falt 8,4 prosent, siden toppen i april, ifølge Eiendom Norges offisielle statistikk. Utbudet av Oslo-boliger på var fire ganger høyere i årets september enn i samme måned 2016. På landsplan falt prisene 1,6 prosent i september.

Fredag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for oktober.

– Vi har i flere måneder hatt en stigende tilbudsside i boligmarkedet over store deler av landet, og i september opplevde vi også lavere aktivitet enn forventet i kombinasjon med svak prisutvikling. Det blir derfor spennende å se hvordan det norske boligmarkedet har utviklet seg i oktober, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding sendt ut i forkant av presentasjonen.

Les boligprisprognosene frem til 2020:

Bergen

Kristiansand

Stavanger

Trondheim

Tromsø(Vilkår)