– Vi venter boligprisene nå flater ut både i Oslo og som gjennomsnitt for landet, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

I årets første måneder var det en svært kraftig boligprisstigning her til lands.

– Vi hadde en helt enorm prisstigning. I våre tall er det mer balanse nå, sier Meier, som venter at boligprisene er nær uendret fra april til mai.

Neste uke legger Eiendom Norge frem sin landsomfattende bruktboligstatistikk for mai.

Meier venter at boligprisene blir stående på stedet hvil gjennom sommeren før de som vanlig stiger litt igjen i august.

– Utover høsten blir boligprisfallet større enn normalt, tror jeg. Det skyldes den uvanlig kraftige prisoppgangen på starten av året, sier Meier.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom er mer positiv til prisutviklingen i mai enn Meier.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.
Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Prisene så langt ser ut til å være ganske likt det vi så i mai 2021 i vår portefølje, sier Buraas, som dermed mener det så langt ligger an til en prisstigning på én prosent i mai både i Oslo og landet sett under ett.

– Kommer det mye for salg

Ifølge Meier har mai vært en måned med veldig god omsetning.

– 2021 er var et ekstraordinært år, men vi er nesten tilbake på det volumet nå, sier Meier.

Starten av året var preget av få bolig til salgs. Mange mener hovedårsaken var at den nye avhendingsloven skapte flaskehalser og gjorde at det tok lang tid å få boliger ut i markedet.

– Etter at det var rolig de første månedene i år, sier meglerne at det nå kommer en ketchupeffekt. Nå kommer det mye for salg som helst skal selges før sommeren. Meglerne sier de har visninger nesten hver dag grunnet alle boligene som skal ut i markedet, sier Meier.

Meier sier markedet nå generelt er differensiert nå, men at veldig gode objekter fortsatt går langt over prisantydning

– De som har nok kapital er nok ikke så rentefølsomme. Men det som har overrasket meg mest er at det ikke virker som renten skremmer boligkjøperne i det hele tatt. Jeg tror alle allerede har lagt inn rentehevingen i sine budsjetter, sier Meier.

Hun mener mange nordmenn fremdeles har veldig god kjøpekraft.

Meier påpeker at det ligger an ti solid befolkningsvekst i Oslo og områdene rundt.

– Det betyr at det er behov for mange nye boliger. Men når vi nå har utfordringer med byggekostnader og tilgang på råvarer utsettes en del prosjekter. Det betyr at det bygges færre nye boliger, noe som vil føre til økt press på boligprisene, sier Meier.

Prisoppgang på sikt i Oslo

Under Eiendom Norge-konferansen mandag skal Meier blant annet snakke om tilstanden i boligmarkedet og normaliseringen av markedet etter pandemien.

– Nå beveger vi oss mer over i normalsituasjonen igjen. Urbaniseringen fortsetter, og de som allerede bor i byen bytter bolig raskere. Det betyr at vi får raskere omløpshastighet og høyere salg enn i de foregående årene, venter Meier.

På sikt venter hun prisstigning i Oslo, og venter et sterkere marked i hovedstaden enn ellers i landet.

– Det skyldes særlig to forhold: Det første er at mange vil bo sentralt, og Stor-Oslo får en stor del av tilflyttingen fra utlandet. Det andre er at det bygges for få boliger, sier Meier.

– Med mindre det skjer noe nytt og ekstraordinært nå, tror jeg det blir prisvekst i Oslo også neste år. Arbeidsledigheten er veldig lav, mange har råd til å komme seg inn i boligmarkedet og mange har råd til å kjøpe seg videre oppover i boligmarkedet, sier Meier.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom sier det fortsatt er få boliger til salgs.

– Det er fortsatt svært få usolgte boliger i markedet, og langt færre enn normalt. Selv om det legges ut bra med eiendommer så absorberer markedet i stort det som kommer. Det ser ikke ut til at nybyggmarkedet vil tilføre noe særlig volum heller som kan avhjelpe situasjonen, sier Buraas.

Tror ikke på stort fall

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets peker på at gradvis høyere renter bidrar til at kjøpekraften blant norske husholdninger går ned.

– For de som skal kjøpe bolig nå vil det koste mer å kjøpe en bolig til samme pris, fordi rentene har gått opp, sier Olsen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. (Foto: Elin Høyland)

Samtidig peker han på at andre krefter trekker motsatt vei.

– Det er nå dyrere å bygge nye boliger. En del byggeprosjekter er blitt satt på vent på grunn av usikkerhet på prissiden og usikkerhet knyttet til om man får tak i det man behøver. Denne usikkerheten, gjør at man nok ikke vil se et stort fall i boligprisene, sier Olsen.

For å få ordentlig bevegelse i boligmarkedet, må det i så fall komme av at flere blir arbeidsledige, mener Olsen.

– Utrygghet rundt jobbsituasjon vil kunne føre til en ordentlig reaksjon nedover. Det er foreløpig ikke noe problem i Norge, for arbeidsmarkedet er ekstremt solid og begynner å nærme seg historisk lav ledighet, sier Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.