– Det har vært en fantastisk gjeninnhenting for samtlige hoteller vi eier. Mange av dem har knust gamle rekorder, og jeg er utrolig imponert over hvordan hotelloperatørene evnet å kaste seg rundt da antall gjester eksploderte etter pandemien, sier Anders Buchardt (48) etter å ha presentert et overskudd før skatt på 119 millioner kroner for AB Invest.

Det er riktignok vel 70 millioner kroner svakere i 2021 grunnet blant annet økte valutakostnader. Men driftsresultatet før finanskostnader ble rekordhøyt takket være en kraftig økning i de omsetningsbaserte leieinntektene fra hotellene i et år der salgsinntektene fra eiendom ble redusert fra 425 til 187 millioner kroner.

Over fem milliarder

AB Invest eier hoteller som Comfort Runway på Gardermoen og Scandic Lerkendal i Trondheim samt en rekke andre eiendommer som i regnskapet er verdsatt til over 5,5 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen er på vel 640 millioner kroner. Kontantbeholdningen i banken er på godt over 300 millioner kroner.

Men de reelle verdiene i konsernet er langt høyere. Daglig leder Gard Utkilen anslår at konsernet sitter på verdier for mellom 9,5 og ti milliarder kroner, noe som i så fall betyr at den verdijusterte egenkapitalen er i området 5,5-6 milliarder.

Eierne har valgt å ta ut 80 millioner kroner i tilleggsutbytte etter fjoråret.

– Det pleier dere ikke gjøre?

– Nei, men det skyldes at vi i pandemien var veldig tilbakeholdne og måtte finansiere formuesskatten på andre måter. Så nå måtte vi ta et ekstraordinært stort utbytte for å dekke opp formuesskatt og utbytteskatt for de siste tre årene.

– Det høres ut som du er fristet til å flytte til Sveits?

– Vi blir i Norge så lenge vi har råd til det. Men det er klart at dersom det skulle gå dårlig med virksomheten og vi skulle slite med å skaffe til veie pengene vi trenger til å betale skatten, så.., sier han og lar være å fullføre setningen.

– Men vi håper for all del at vi ikke kommer dit, legger han til.

– Vi blir i Norge så lenge vi har råd til det, sier Anders Buchardt (til høyre). Han eier hotell- og eiendomskonsernet AB Invest sammen med faren Arthur.
– Vi blir i Norge så lenge vi har råd til det, sier Anders Buchardt (til høyre). Han eier hotell- og eiendomskonsernet AB Invest sammen med faren Arthur. (Foto: Mattis Sandblad/NTB)

Usikre tider

Buchardt hadde et hektisk år i fjor med alt fra ferdigstillelse av et større kontorbygg ved Mjøstårnet i Brumunddal, ny runde med utleieleiligheter og fritidsboliger i Hafjell, igangsettelse av hotell i Bodø og leilighetsprosjekt ved Skifer Hotel i Oppdal, et hotell han eier sammen med blant andre Kjell Inge Røkke.

Buchardt har også doblet eierandelen i Alpinco, alpinkonsernet som eier skianlegg og betydelig overnattingskapasitet i Hafjell og Kvitfjell. Eierandelen er 80 prosent etter å ha kjøpt ut norskamerikaneren Bjørn Borgen.

Buchardt er mer usikker på 2023. I årsregnskapet skriver styret at farten inn i 2023 er lavere.

«Det forventes at verdensøkonomien vil bremse opp og at det vil bli økonomisk stagnasjon eller mild nedgang. Fortsatt krig mellom Russland og Ukraina bidrar negativt både i form av økte geopolitiske spenninger og flaskehalser på energi- og matvaresiden. Dette forventes å reflekteres i en tøffere markedssituasjon innen både reiselivsnæringen og eiendomssegmentene som konsernet opererer i,» skriver selskapet.

Alpinbransjen slakter samarbeidet med Innovasjon Norge dnPlus

– Starten av året er normalt en roligere periode for by- og flyplasshoteller, så det gir ingen god pekepinn. Destinasjonshoteller som Skifer på Oppdal og Fyri i Hemsedal har igjen satt nye omsetningsrekorder denne vinteren, sier Buchardt.

– Men det er nok tøffere tider i vente. Det er alltid vanskelig å spå, og det føles ekstra vanskelig nå. Vi ser mye har kjølnet ned. Folk er mer forsiktige med pengene, investeringer holdes igjen og aktiviteten bremser opp. Vi ser det blant annet i markedet for fritidsboliger, sier han.

Anders Buchardt eier 95 prosent av AB Invest. Faren Arthur (74), kjent for å ha bygget en rekke hoteller siden tidlig på 1990-tallet, eier resten og han kontrollerer selskapet ettersom han eier 51 prosent av a-aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.