Renten er fortsatt den indikatoren som spiller størst rolle når det kommer til prisingen i boligmarkedet. Det viser den ferskeste bobleindikatoren fra boligforskningsinstituttet Housing Lab.

– Vi finner fortsatt en veldig sterk effekt av renten på den fundamentale boligprisen. I Norge har renten en spesielt sterk effekt fordi de fleste låntagere har flytende rente, sier nestleder André Kallåk Anundsen i Housing Lab.

Bobleindikatoren prøver å tallfeste hvordan boligprisene burde være ut fra utviklingen i de fire fundamentale faktorene inntekter, rente, befolkning og boligtilbud.

Endringen fra årets første kvartal i år til andre kvartal er stor. Da viste indikatoren et gap på nesten ti prosent, det vil si et overvurdert boligmarked. Det har nå endret seg. Årsaken er rentenedgangen, ifølge Anundsen.

Ved utgangen av årets andre kvartal er gapet på litt under ett prosent. Med andre ord, er boligmarkedet riktig priset i øyeblikket ifølge indikatoren.

For å finne et tilsvarende tall, må du tilbake til 2016.

– Rentenedgangen er såpass kraftig at den dominerer det som ville vært en negativ inntektseffekt, sier Anundsen.

Ingen korreksjon i sikte

Norges Bank kuttet styringsrenten med 1,25 prosentpoeng i mars i år, men de færreste fikk boliglånsrenten kuttet av banken sin før i april. Derfor ble ikke den lave renten priset inn i bobleindikatoren før i andre kvartal, forteller Anundsen.

Resultatene fra bobleindikatoren viser at det nå er mindre sannsynlig med en korreksjon i boligmarkedet med det første. Desto mindre gap, desto mindre er risikoen for en brå korreksjon. Rentenedgangen har økt de fundamentale prisene betraktelig, slik at de fundamentale og faktiske prisene mer eller mindre er like.

Variabler som inntekt og boligbygging har også sin effekt.

– Hvis du har et stort gap som du ikke klarer å forklare med andre underliggende indikatorer, er det større sjanse for en korreksjon. Det kan likevel hende det fortsatt kan skje, sier Anundsen.

– Et stort inntektsfall er ventet å påvirke boligprisene negativt, sier Anundsen.

Det er lite som tyder på en boligboble, mener boligforsker André Kallåk Anundsen.
Det er lite som tyder på en boligboble, mener boligforsker André Kallåk Anundsen. (Foto: Gorm K Gaare)

– Balanse i markedet

De siste månedene har eksperter og analytikere pekt på den lave renten som årsak til at boligmarkedet klarer å oppnå boligprisvekst i andre kvartal – midt under en pandemi som også har ført med seg økonomisk uro.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom er ikke overrasket over det bobleindikatoren viser. Han peker på både etterspørsel- og tilbudssiden i boligmarkedet.

– Vi ser at det er god balanse mellom kjøper og selger, og det har vart en stund. Det er et høyt antall av boliger som legges ut for salg, samtidig som prisene holder seg stabile, sier Buraas.

At prisene ikke har dalt nedover som et resultat av høy arbeidsledighet, tyder på at nordmenn har tro på sin egen økonomi, mener Buraas.

– Den største fienden mot boligmarkedet er usikkerhet. Det sitter nå en rekke mennesker med bedre kjøpekraft på grunn av den lave renten, sier han.

Tror på moderat utvikling

Boligprisene for juli steg med 0,4 prosent nominelt, og det ble solgt 45 prosent flere bruktboliger i juli i år enn i fjor.

Samtidig var det en rekordstor omsetning av bruktboliger. Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren mener at det ikke er tegn til en korreksjon dersom man ser på hva boliger faktisk blir solgt for.

– Når folk kjøper bolig nå, kjøper de for prisantydning. Det tyder på et riktig priset marked, sier Meier.

– Dersom det var tegn til boble, ville folk solgt boligene sine, men ingen ville ha kjøpt dem, forteller Meier.

Under fremleggelsen av Eiendom Norges bruktboligstatistikk for juli, anslo administrerende direktør i Eiendom Norge at boligprisene vil holde seg stabile fremover.

– Det er trolig at mye av stimulansen av nullrenten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sa Henning Lauridsen i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.