- Den voldsomme prisstigningen i Oslo frem til i vår var åpenbart ikke bærekraftig. Så spørsmålet var egentlig bare når korreksjonen skulle komme, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Siden midten av august er det solgt 1.245 nye boliger på Østlandet. Dette er 37 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode, men 41 prosent færre enn samme periode i fjor. Salget er særlig svakt i Oslo, hvor det så langt i år er blitt solgt 48 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor.

Det viser siste utgave av rapporten Econ Nye Boliger, publisert tirsdag.

Rapporten lages av Samfunnsøkonomisk analyse, og kommer annenhver måned. Den gir oversikt over pris- og salgsutviklingen i nyboligprosjekter.

Salget på Østlandet siden august utgjør 18 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er om lag det samme som i forrige tomånedersperiode, men en halvering av salgstakten fra samme periode i fjor.

Salget er sterkest i Hedmark med en salgstakt på 28 prosent. Svakest er Oslo øst/sør med 7 prosent.

Det er nå 5.861 usolgte boliger på Østlandet, mot 5.099 i august.

- Det er ingen tegn til at nedgangen stopper opp i disse tallene. Når prisene begynner å falle, er det fort gjort at det kommer en psykologisk mekanisme hvor folk ser for seg at det skal falle ytterligere, sier Benedictow.

- Økt med over 300 prosent

– Beholdningen av usolgte boliger fortsetter altså å øke. Økningen skyldes at hele 2.007 nye boliger er blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens kun 1.245 er blitt solgt. Økningen er særlig sterk i Oslo, hvor antall ledige boliger har økt med over 300 prosent siden oktober 2016, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

- Når bruktboligprisene faller og prisveksten for nye boliger stopper opp, vil nok mange kvie seg for å kjøpe ny bolig, sier Benedictow.

Han mener folk vil frykte at en nybolig kjøpes nå vil være mindre verdt når den er innflyttingsklar om to år.

- Det er tryggere å kjøpe brukt, for da kjøper og selger du i større grad i samme marked, sier Benedictow.

I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 57.500 kroner per kvadratmeter. Det er 2,2 prosent lavere enn i forrige tomånedersperiode, men fortsatt 11,2 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest i Oslo vest/sentrum med 91.800 kroner. Oppland ligger lavest med 40.500 kroner.

På landsplan har det de siste to månedene blitt solgt 2.456 nye boliger. Det er 25 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 33 prosent færre enn samme periode i fjor, ifølge rapporten.

- Får ringvirkninger for resten av økonomien

– Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Sammen med mange nye boliger på markedet, har dette gitt en kraftig økning i usolgte boliger, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på 17 og 14 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med henholdsvis 13 og 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Hedmark med 28 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Statistikken omfatter 39.560 boliger fordelt på 1.476 prosjekter. I oktober var 13.919 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har økt med drøyt 2.000 boliger siden august, ifølge rapporten.

- Dette går i retning av at det får ringvirkninger for resten av økonomien, sier Benedictow, som mener de lave salgstallene trekker i retning av et scenario der boligbyggingen vil falle litt frem tid.

Bruktboligprisene i Oslo falt 1,0 prosent i september. Etter å ha falt fem måneder på rad, er boligprisene i hovedstaden 8,4 prosent lavere enn i april, ifølge den siste rapporten fra Eiendom Norge. Ved utgangen av september var tilbudet av boliger i Oslo fire ganger så stort som samme tid i fjor. I årets september var det det 3236 usolgte bruktboliger i Oslo, mot 812 på samme tid i fjor.(Vilkår)