Skjærgårdseiendommen Slevik skanse, også kalt «Batteriet», ble solgt for 48 millioner kroner i juni i fjor. Prisantydning var 50 millioner kroner.

Det var rederarving Jacob B. Stolt-Nielsen (54) som sikret seg det sørvestvendte landstedet med panoramautsikt over sjøen ved Onsøy.

Den 57 mål store eiendommen var det desidert dyreste feriestedet ved sjøen som ble omsatt i fjor.

48 millioner kroner kvalifiserte også til ny Østfold-rekord, og er samtidig tidenes nest høyeste salgssum for et landsted ved sjøen her i landet. Stående prisrekord innehas av eiendomsinvestor Arne Vannebo, som i 2014 ga 52 millioner kroner for eiendommen Gaupholmen utenfor Lillesand. Selger Erik Klaveness ville opprinnelig ha 60 millioner kroner for den.

Vil rive og bygge opp igjen to hytter

Eiendomsmegler Christian Falkenberg i Privatmegleren, som sto for salget av eiendommen, mente at kjøperen først og fremst betalte for tomten, som han mente hadde et svært stort utviklingspotensial.

På den 57 mål store tomten ligger det fire hytter, ­tennisbane og båthus. Med på kjøpet følger også stort skogsområde, dypvannsbrygge og mer enn 400 meter strandlinje.

Nå er det klart at Stolt-Nielsen ønsker å rive og bygge opp igjen to av hyttene.

I en epost til kommunen, der fremdrift i prosjektet diskuteres, skriver Stolt-Nielsens arkitekt, Per Bjar i Bjar Arkitekter:

«Det er lagt til grunn at hovedbygget skal rives og at ny bebyggelse skal ha lave høyder for minst mulig eksponering. Tilsvarende er det planlagt at den gule hytta som i dag ligger utenfor forsvarsverket flyttes tilbake i tråd med våre tidligere planer. I prinsippet er dette en videreføring av våre tidligere skisser, men en konkretisering av de to hyttene som planlegges revet og gjenoppført.»

Med normale byggepriser for høy standard, kan dermed med totalprisen for ferieeiendommen bli enda noen titalls millioner kroner dyrere.

Av eposten fremgår det også at Stolt-Nielsen ønsker å utvide bryggeanlegget få en sikker havn. 

– Vi prøver å få til et møte for å diskutere alternativer, skriver Stolt-Nielsen til Dagens Næringsliv.

Har eiendom i samme område

Stolt-Nielsen er blant annet daglig leder og styreleder i oljeomlastingsselskapet Norterminal.

Stolt-Nielsen-gruppen er blant verdens største kjemikalierederier. Familieoverhodet Jacob Stolt-Nielsen gikk bort i 2015, selskapet ledes nå av Niels G. Stolt-Nielsen.

Familien har en ferieeiendom i Slevik-kilen rett i nærhet av den nyanskaffede prakteiendommen.(Vilkår)