Boligprisene i både Norge og Sverige har skutt i været de siste årene, ikke minst i hovedstedene Oslo og Stockholm. Men nå har det snudd til nedgang begge steder, og i snitt har boligprisene i Oslo falt 10,1 prosent fra april. For leiligheter under 45 kvadratmeter er fallet hele 14,2 prosent.

Til tross for prisfallet er det fortsatt for dyrt for mange å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo og Stockholm.

For Oslo er den såkalte «Sykepleierindeksen» en illustrasjon på dette. Indeksen viser hvor stor andel av boligene som omsettes som kan kjøpes av en singel person med rundt gjennomsnittlig inntekt på 520.000 kroner.

Ifølge indeksen ville en sykepleier i første kvartal i år kun hatt råd til å kjøpe én prosent av de boligene som ble omsatt i Oslo. Etter prisfallet på over ti prosent steg andelen til fire prosent i tredje kvartal, men altså bare hver 25. omsatte bolig.

Nå har den svenske banken Sbab laget en lignende oversikt der man har sett på hvor mange kvadratmeter bolig personer i 15 ulike yrker har råd til å lånefinansiere i Sveriges 15 største byområder.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en mindre toromsleilighet sentralt i Stockholm er i dag 94.178 svenske kroner, og ifølge Sbab må man da ha en månedslønn på nesten 50.000 svenske kroner for å kunne kjøpe en slik leilighet.

Velge partner etter yrkestittel?

– I dag må mennesker i praksis slå sammen økonomien sin med andre personer for å kunne ta opp tilstrekkelig store lån for å kjøpe bolig i Stockholm. Man bør kanskje ikke velge yrkestittel som første kriterium når man velger sin partner, men det kan ikke benektes at det er noe man etter hvert må ta stilling til om man bor her, sier boligøkonom Emma Persson hos Sbab.

Og det er ikke store leilighetene de 15 yrkesgruppene gir mulighet for å kjøpe, når hele kjøpesummen må lånes unntatt den lovpålagte egenkapitalen på 15 prosent.

En telefonintervjuer må nøye seg med en liten hybel på ti kvadratmeter, en kjøkkenassistent kan ha råd til 14 kvadratmeter, mens en hotellresepsjonist kan se frem til å kunne «boltre seg» på 18 kvadratmeter.

For ytterligere ni yrker, blant annet feier, grunnskolelærer, ambulansesykepleier, arkitekt og dommer, gir lønnen bare mulighet til å betjene lån til å kjøpe leiligheter i Stockholm på mellom 23 og 39 kvadratmeter.

Av de 15 yrkene som Sbab har tatt for seg i sin undersøkelse er det bare to som kan kjøpe seg leiligheter på 60 kvadratmeter eller mer. De to er lege med spesialistutdannelse (60 m²) og økonomisjef (97 m²).

Se hele oversikten til Sbab her.(Vilkår)

Bård Bjerkholt kommenterer: Derfor faller boligprisene, og det vil fortsette i 2018
Det er hovedsakelig to ting som forklarer boligprisenes glideflukt. Dagens Næringslivs Bård Bjerkholt forklarer.
01:19
Publisert: