Kort tid etter at Oslo-kvinnen i 2021 kjøpte leilighet på Oslos vestkant ble hun plaget av at naboen stadig satt på balkongen og røykte. De to leilighetenes balkonger er kun separert av en skillevegg. Kvinnen, som tidligere hadde en alvorlig lungesykdom, er sensitiv for røyk og begynner å hoste ved passiv røyking, fremgår det av rettsdokumentene.

Tre måneder etter innflytting reklamerte kvinnen skriftlig via advokat til selgerne av leiligheten. På bakgrunn av en verdivurdering fra eiendomsmegler Camilla Sem, fremsatte hun måneden etter et krav om et avslag på ti prosent av kjøpesummen på 3.950.000 kroner. Leiligheten var opprinnelig annonsert med en nesten åtte kvadratmeter stor balkong med gode solforhold og hyggelig utsyn.

«Ubrukbar»

For kvinnen var røyklukten så sjenerende at leiligheten tidvis var «ubrukbar og at hun våkner om natten av røyklukt», står det referert i dommen fra tingretten. Ifølge kjøperen røykte naboen «minst 40 ganger om dagen».

Selgerne av leiligheten avviste kravet fra kvinnen. De mente det var reklamert for sent og at naboens røyking uansett ikke var en mangel ved leiligheten. Et senere forlikstilbud på 197.500 kroner ble også avslått. Saken havnet dermed i retten, og det er ifølge selgernes advokat første gang domstolen vurderer om naborøyking kan utløse opplysningsplikt.

Kontaktet styret

Selgerne av leiligheten kjente godt til naboens balkongrøyking. Våren før de solgte leiligheten kontaktet selgerne styret i sameiet for å få vite om det fantes regler knyttet til røyking. Der opplyste de at de ikke kunne ha verandadøren/vindu åpent uten at hele leiligheten luktet røyk. I retten ble ordlyden forklart med at de «smurte litt på».

Retten påpeker at partenes beskrivelse av hvor plagsomt naboens røyking var og er, var sterkt avvikende og at dette kan skyldes ulike tålegrenser. Den kom til at det ikke var sannsynliggjort at naboens røyking, i selgerens eiertid, var av et slikt omgang at det overstiger terskelen for de ulemper en kjøper må regne med å få i tette naboforhold.

«Øvrige balkonger i boligkomplekset ligger også tett, og leiligheten ville blitt – og kan i fremtiden bli – berørt av røyking fra andre naboer», reflekterer dommerfullmektigen, som konkluderer med at kvinnen ikke har rett på prisavslag.

Vurderer anke

Advokat Peder Christian Borgenheim som representerer kjøperen av leiligheten, sier til DN at de ikke har tatt endelig stilling til om dommen skal ankes.

– Vår oppfatning er at retten synes noe streng i sin bevisvurdering. Vårt ståsted har vært, og er, at når man klager på en problemstilling selv, og selger kort tid etterpå, da er det etter vårt syn naturlig at man opplyser om et slikt problem ved videresalg.

– Såpass normalt

Dommer i saken viser til at opplysningsplikten ikke strekker seg så langt at enhver uønsket adferd hos naboen rammes av den. Selv om røyking blir stadig mindre vanlig i Norge, kom retten til at røyking er såpass normalt at det ikke automatisk utløser opplysningsplikt.

Retten mener at en kjøper, med spesielle sårbarheter, ønsker eller behov må stille konkrete spørsmål om naboforhold som er viktig for vedkommende. Den mente det ikke var tilstrekkelig at kjøperen hadde spurt selgerne om hvordan naboene var.

«Retten kan ikke se at et så generelt spørsmål om naboene skal utløse opplysningsplikt om et forhold som er innenfor det en kjøper må regne med å oppleve – nemlig røyking hos en nabo».

Selgerne ble derfor frikjent og slipper å betale prisavslag, mens kjøperen må betale 151.250 kroner av selgernes saksomkostninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.