– Enkelte har nok en oppfatning om at Oslo er byen «alle» flytter til. Men tallene viser at nettoinnflyttingen til Oslo, fra øvrige regioner, har vært neglisjerbar gjennom mange år, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Denne uken la Statistisk sentralbyrå frem tallene for befolkningsvekst for andre kvartal, som slo fast en fortsatt lav befolkningsvekst i Norge. Selv om Oslo har hatt høyt fødselsoverskudd, har stor utflytting  ført til at befolkningsveksten i hovedstaden kun økte med 241 personer.

 I første kvartal i år var befolkningsveksten til sammenligning 2060 personer. 

Laila Holmen Lystad i SSB sier at tallene kan være en tilfeldighet.

–Vi må følge dette noe videre for å se om det er en ny trend. Oslo har høy utflytting til nærområder som kommuner i Akershus, men også til Østfold og Vestfold, sier Lystad.

Totalt flyttet 8910 personer til Oslo i andre kvartal. 10.303 flyttet ut.  

Klokkertro på urbaniseringen

Drøyt 4000 boliger ligger ute for salg i Oslo, ifølge Finn.no. Samtidig ligger hovedstaden fortsatt på byggetoppen. I andre kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2057 boliger i Oslo, ifølge SSB.

 I år har det samtidig hovedstaden merket en nedgang i boligprisene de neste tre månedene. Prisene er nå syv prosent lavere enn i april.

Hov mener at utbyggere skapte et inntrykk av «akutt boligmangel» i fjor, men at dette er nødt til å jevne seg ut.

– Jeg tror neppe utbyggerne vil opprettholde nivået fremover, da vil de til slutt møte seg selv i døren, sier han.

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig er uenig i beskrivelsen av det er blitt skapt et feilaktig inntrykk av markedet. Selv om han antar at antall igangsettelsestillatelser vil gå ned, velger han å snu problemstillingen på hodet.

– Manglende tilflytting til Oslo skyldes også manglende boligtilbud. Dessuten må Oslo sees i sammenheng med områdene rundt, og i Stor-Oslo har tilflyttingen vært stor. Jeg har fortsatt tro på en av verdens største trender, nemlig urbaniseringen.

- Når folk ser at tilbudet bedrer seg i sentrumsområdene, vil nok tilflyttingen hit ta seg opp, sier han.

–Ikke velfungerende marked

Også seniorøkonom Mari O. Mamre i Ny Analyse mener det underliggende presset av potensielle innflyttere til Oslo er større enn befolkningsveksttallene gir uttrykk for, selv om boligprisene har presset folk ut av Oslo. 

– Det er ingen tvil om at det er kjøpers marked akkurat nå og ikke mest gunstig for selgere, men utbyggere som tenker langsiktig og som satser på en jevn forsyning av boliger til markedet vil sikkert stå godt rustet når markedet stabiliserer seg igjen, sier hun.

LOs sjeføkonom og tidligere sjef i Samfunnsøkonomisk Analyse, Roger Bjørnstad, er overrasket over den lave befolkningsveksten, men mener den store boligtilgangen i Oslo hovedsakelig er nok et bevis på at markedet ikke er «velfungerende»

–Dette er markedets måte å korrigere seg selv på, når tider med lav utbygging følges av tider med høy aktivitet. Det er selvfølgelig ikke ønskelig med slike store svingninger, men jeg tror ikke det tar bort behovet for boliger i Oslo, sier han.(Vilkår)

Johaug: - Føler meg urettferdig behandlet
Seiser Alm, Italia - Therese Johaug møtte pressen etter at dommen fra CAS ble kjent tirsdag. Der kom det frem at Johaug utestenges i 18 måneder, noe som gjør at hun ikke får vært med i OL.
02:08
Publisert: