Finansdepartementet har i brev i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften. Det kommer frem på departementets nettsider. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir sin vurdering innen 1. mars 2018.

Midlertidig forskrift

Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt frem til 31. desember 2016. Departementet fastsatte 14. desember 2016 en ny midlertidig boliglånsforskrift.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Dagens forskrift setter strenge begrensninger på hvor mye folk kan låne hos banken i forbindelse med boligkjøp. Mange aktører i boligmarkedet mener forskriften er ansvarlig for at boligprisene i Oslo har sunket de siste månedene.(Vilkår)