– Vi ser få skyer over det bergenske eiendomsmarkedet, sier partner Trond Lehmann Syversen i Kyte Eiendom i Bergen.

Han peker på at både arbeidsledigheten og kontorledigheten tenderer noe nedover.

– Dersom man ser på det makroøkonomiske bildet, er utviklingen positiv. Det er positive tendenser i olje- og gassmarkedet, selskapene begynner å ansette igjen og stemningen i næringslivet er bedre nå enn den var for ett års tid siden, sier Syversen.

I Bergen endte transaksjonsmarkedet for 2017 med et omsetningsvolum på cirka 5,5 milliarder kroner, ned fra ni milliarder kroner året før.

Leieprisene i Bergen har i mange år vært blant de mest stabile i landet.

– Mens leieprisene i Oslo svinger opp og ned, ser man mindre svingninger i vest. Vi forventer at leieprisene vil kunne øke noe de nærmeste 1 til 2 år, sier Kyte.

Yielden på gode moderne eiendommer med solide leietagere i Bergen sentrum ligger mellom 4,7 og 6 prosent, ifølge Syversen.

Han anslår at kontorledigheten ligger rundt ti prosent.

Daglig leder Jon Gunnar Benestad i Norwegian Properties i Stavanger er også optimist.

– Leieprisene for kontorlokaler i regionen kan se ut til å ha nådd en foreløpig bunn, og man ser en tendens til oppgang i prisene i aksen Stavanger sentrum til Hinna park, sier Benestad.

På oljebasene flater prisene ut, mens Forus fortsatt vil ha store utfordringer med leienivået, tror Benestad.

Ifølge Benestad nærmer rekordnivået seg 4,5 prosent for de beste kontorobjektene.

– Generelt er det størst etterspørsel etter handelslokaler med lange avtaler. Her ligger yielden på 5,4 til 6,0 prosent, sier Benestad.

Daglig leder Stian L. Ordahl, Næringsmegleren Sædberg & Hodne i Kristiansand oppfatter markedet på utleiesiden som noe bedre i siste halvår 2017, sammenlignet med første halvår 2017 og 2016.

Ordahl tror bunnen for leieprisene er passert for denne gang, men venter at den store oppgangen i prisene foreløpig uteblir.

– Det er fortsatt relativt høy ledighet i kontormarkedet generelt, men lokaler med sentral beliggenhet i Kvadraturen har relativt sett klart seg godt, og har hatt en fallende ledighet de siste 12 til 18 måneder, sier Ordahl.

Etter hans oppfatning har yielden utviklet seg flatt det siste halvåret og ligger på 6,2 prosent.

I Trondheim var det høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i fjor.

– Samlet transaksjonsvolum endte på rundt seks milliarder kroner. Dette er vesentlig høyere enn 2016, da volumet endte på rundt 4,2 milliarder kroner, sier partner Rune Husby i Norion Næringsmegling i Trondheim.

Han registrerer at det er økende betalingsvilje for de aller beste lokalene sentralt i byen.

– Det er svært lav ledighet i disse segmentene, sier Husby.

Kontorledigheten i Trondheim økte noe på slutten av 2017, grunnet innflytting i nybygg som sto ferdige, ifølge Husby, som mener ledigheten ligger rundt 9,5 prosent.

Ifølge Husby ligger prime-yield i Trondheim på 4,75 prosent.

I Tromsø er det uvanlig høy aktivitet, ifølge daglig leder Oddbjørn Berg i Tiger Eiendomskompetanse i Tromsø.

– Det har vært et siste halvår i 2017 som vi knapt har opplevd tidligere, når det gjelder omsetning av næringseiendom i Tromsø, sier daglig leder Oddbjørn Berg i Tiger Eiendomskompetanse i Tromsø.

I utleiemarkedet er det også god aktivitet, med særlig interesse for lokaler i nybygg og lokaler restaurert til moderne og høy standard, ifølge Berg.(Vilkår)

– I fremtiden tror jeg roboter vil ha sitt eget vinter OL, sier arrangør av robotkonkurranse.
I dag ble Robot Challenge arrangert i Sør Korea. Det er verdens første ski konkurranse for roboter.
01:07
Publisert: