–Det er merkelig at de kaller forslaget «Tryggere bolighandel», når forslaget snarere vil føre til det motsatte. Forslaget går ekstremt langt i å pålegge den ene parten i bolighandel ansvar og risiko.

Det sier en av Norges fremste eksperter på avhendingsloven, jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI. Han mener Justisdepartementets forslag er forhastet og dårlig håndverk.

Anderssen refererer blant annet til forslaget om å senke grensen for egenandel betraktelig. I den nye loven reduseres den fra rundt 150.000 kroner til 10.000 kroner.

Jusprofessoren mener loven legger opp til en urettferdig risikofordeling han ikke har sett maken til i noe annet land.

Torsdag inviterer kommunal- og forvaltningskomiteen en rekke aktører på ny høring om de foreslåtte lovendringene.

Forslaget har vært kontroversielt og høstet sterk kritikk fra eiendomsbransjen i høringsrunden i sommer. Forbrukermyndighetene på sin side er positive og mener ny lov vil gi færre konflikter mellom kjøper og selger.

Mener regjeringen misforstår

Anderssen har jobbet med den såkalte avhendingsloven i 20 år, og skrevet både doktorgradsavhandling, bøker og fagartikler om temaet. Hans arbeid er det som oftest er sitert i regjeringens lovendringsforslag.

– De misforstår og plukker selektivt i mitt arbeid. Det totale budskapet regjeringen formidler med henvisninger til meg, er jeg sterkt uenig i, sier Anderssen.

Arbeidet med proposisjonen regjeringen la frem sommeren 2018, kom ualminnelig fort, ifølge både Anderssen og Eiendom Norge. Den ble ikke sendt ut på skriftlig høring til berørte parter.

– Lovgivningsprosessen har vært mangelfull. Her har Justisdepartementet kokt i hop noe på bakrommet og ikke lagt opp til at relevante aktører får komme med ordentlige innspill, sier Anderssen.

Han reagerer på at en lov som foreslår radikale endringer i hvem som har ansvar og står igjen med risiko ved boligtransaksjoner, ikke er bedre utredet.

– Det er faglig svakt og demokratisk uakseptabelt.

«Stortinget må være de voksne»

Dersom forslaget etter planen går til avstemning i Stortinget i vår, håper Anderssen flere ser at prosessen har vært for dårlig.

– Når Justisdepartementet viser at de ikke er modne for denne oppgaven, må Stortinget vise seg som de voksne her. De må stoppe opp, sende forslaget tilbake til departementet og starte på nytt. Det finnes flere alternative løsninger de ikke har tatt opp, sier han.

Jusprofessoren får støtte fra Eiendom Norge.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener forslaget om ny avhendingslov må utredes bedre.
Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener forslaget om ny avhendingslov må utredes bedre. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Vi frykter at forslaget vil eskalere uenigheter mellom kjøper og selger, og konsekvensen vil bli større utrygghet og dyrere forsikringsprodukter. Det er nettopp slike konsekvensutredninger som mangler i denne prosessen, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har lagt frem flere endringsforslag, blant annet en egenandelsgrense som økes fra 10.000 kroner til å avhenge av prisen på boligen.

– Vi håper at fornuften vil seire og at vi får gjennomslag for små, men nødvendige endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder Kurt Buck i NEF.

Uaktuelt å trekke forslaget

– Denne kritikken kjøper jeg ikke. Disse lovendringene skal bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag. Jeg kan derfor berolige alle med at det ikke er aktuelt å trekke proposisjonen, skriver justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en epost til DN.

Han mener lovforslaget hverken er forhastet eller selgerfiendtlig, og viser til at en offentlig utredning fra 2009, «Tilstandsrapport ved salg av bolig», var på høring senest i årsskiftet mellom 2017 og 2018.

Tor Mikkel Wara, justisminister (Frp)
Tor Mikkel Wara, justisminister (Frp) (Foto: Gunnar Lier)

– I tillegg har det fortløpende vært avholdt en rekke møter med aktørene i bransjen, inkludert Eiendom Norge. Departementet var også observatør i en arbeidsgruppe om temaet i regi av Eiendom Norge, skriver Wara.

Om kritikken av den langt lavere egenandelsgrensen på 10.000 kroner, skriver Wara følgende:

– Vi er ikke kjente med innholdet i en slik kritikk eller bakgrunnen for kritikken, men jeg vil vise til at formålet med en egenandel på 10.000 kroner er å unngå konflikter og domstolsprosesser om lave beløp. Egenandelsregel kan bidra til å gi kjøperen mer realistiske forventninger til boligen, og den kan oppfordre til å ta høyde for mulige mangler når kjøperen vurderer hvor mye han eller hun skal by. Egenandelen kommer først inn når det allerede er konstatert at eiendommen avviker fra det avtalte eller er dårligere enn kjøperen kunne forvente. Beløpet på 10.000 kroner er satt ut fra det vi mener er en rimelig avveining av kjøperens og selgerens interesser. Kort sagt kan kjøperen ikke klage en hvilken som helst mangel, men han må kunne forvente å få kompensasjon for de mer betydelige avvikene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Krever svar fra eiendomsaktørene dnPlus