«Med boligkjøperforsikring trenger du hverken tenke på hvor mange advokattimer du bruker, eller hvor mye det koster med nødvendig skadedokumentasjon».

Det skriver forsikringsselskapet Help på sine hjemmesider. Selskapet, som har spesialisert seg på å selge forsikring til boligkjøpere, endret imidlertid vilkårene for forsikringen i sommer.

Mens forsikringen tidligere ikke hadde noen begrensning på kostnader til fagkyndige ved vurderinger av mangler eller avvik på boligen, satte Help i juli en grense på 30.000 kroner for slike kostnader. Også If har endret vilkårene, og satt et tak på 40.000 kroner for disse utgiftene.

Nå reagerer Forbrukerrådet.

– Den nye beløpsgrensen til Help boligkjøperforsikring er urealistisk lav, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun mener også at forbrukerne ikke er blitt opplyst tilstrekkelig om endringene.

– Vi er avhengig av at forsikringsselskapene kommuniserer godt med forbrukerne. Nå opplever vi at Help utnytter at det er vanskelig å forstå for folk hvor mye en boligkonflikt koster før de står i en slik konflikt, sier Blyverket.

Vil presisere hva som dekkes

Help understreker at de har gjennomført vilkårsendringen slik de skal etter loven.

– Det betyr at alle kunder har fått tydelig informasjon på forhånd i vårt markedsmateriell. I tillegg har vi testet endringen på flere tusen boligkjøpere gjennom utvalgte distributører siden mai i fjor. Boligkjøperforsikringen brukes mye. Likevel er det ikke kommet noen negative reaksjoner på begrensningen i takstutgiftene. Dette underbygger at takstutgifter på 30.000 kroner normalt er tilstrekkelig for å dokumentere krav mot selger. Eksemplene Forbrukerrådet viser til fra domstolene dekkes fullt ut når kjøper vinner i retten. Vi vil presisere dette i Helps materiell fremover slik at det ikke er tvil om hva som dekkes, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help.

Han legger til at det kan hende selskapet må se på enkeltformuleringer, og at de også har dagens tak under kontinuerlig vurdering.

Vanskelig å forstå

Til tross for begrensningen i dekning av kostnader til fagkyndige vurderinger, er man fortsatt forsikret mot utgifter til advokat.

– Men du risikerer å måtte betale en stor andel av utgiftene til å dokumentere kravet, selv om du har boligkjøperforsikring. Det er vanskelig for en som har kjøpt forsikring å forstå, sier Blyverket. Ifølge Forbrukerrådets gjennomgåelse av saker som har gått til lagmannsretten, kan det fort dreie seg om summer på mellom 74.000 og 271.000 kroner dersom man må hente inn fagkyndig vurdering av feil og avvik på boligen etter kjøp.

Forbrukerrådet spør om boligforsikringen nå for mange er verd papiret den er skrevet på.

– Når du kjøper forsikring nå, må du nemlig ta høyde for at du må bruke et svært stort beløp bare på dokumentasjon som må ligge til grunn for en rettssak, sier Blyverket.

Hun mener endringen innebærer en begrensning som kun gjør det mulig å dokumentere enkle skader. Har forbruker en skade som er dyr å dokumentere, vil det kun være kjøpere med økonomi til å ta regningen selv som kan vise muskler på nivå med selgersiden.

Vil holde prisene nede

Ifølge Help ble endringen innført for å holde prisene på forsikringen nede.

– Boligkjøperforsikring brukes mye, og lønnsomheten i produktet er presset. Forsikringen skal dekke nødvendige kostnader til å avdekke konkret skadeomfang og -årsak, ikke generelle tilstandsrapporter for boligen. Generelle rapporter er takstmannens ansvar i forkant av boligsalget, ikke etter. Da er det for sent. Ny lov og bedre takster i forkant av salget vil redusere konfliktnivået, skriver Børresen.

– Så godt som alle innenfor beløpsgrensen

Heller ikke If, som har en relativt liten posisjon i dette markedet sammenlignet med Help, er enige med Forbrukerrådet i at taket er for lavt.

– Jeg hadde satt stor pris på om Forbrukerrådet hadde henvendt seg direkte til oss for å drøfte dette, istedenfor å problematisere det. Da hadde de også sett at våre kunder er trygge på å få hjelp hvis det skulle oppstå behov for å bruke denne dekningen i forsikringen, skriver informasjonsdirektør Jon Berge i If en epost til DN. Han kjenner ikke igjen tallene Forbrukerrådet nevner, og påpeker også at de fleste saker blir avgjort utenfor rettsapparatet.

– Bakgrunnen for at vi har justert summen, er blant annet en gjennomgang som viser at så godt som alle fagkyndige vurderinger er godt innenfor beløpsgrensen, opplyser Berge.

– Det er alltid utfordrende å kommunisere endringer i forsikringsvilkår godt nok, men vi forsøker alltid å gjøre disse så enkle og tydelige som mulig. Derfor er det fint at det blir oppmerksomhet rundt dette nå, skriver han videre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.