– Siste halvår 2017 og starten på 2018 var preget av et svakt nyboligmarked, men vi ser nå tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget i Norge. I Sverige er situasjonen noe mer usikker, men med en positiv salgsutvikling for oss i juni, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en pressemelding.

I fjor høst var markedet i Oslo veldig selektivt.

– For eksempel sto et område som Løren i Oslo helt stille fra august i fjor til januar-februar i år. Men siden har vi solgt jevnt og trutt på nye salgsstarter. Så vi er veldig fornøyd med salgsutviklingen som har vært. Det er veldig viktig for igangsetting av nye prosjekter, påpeker Siraj overfor Dagens Næringsliv.

Igangsettingen nå er lav fordi Obos har måttet utsette salgsstarter i prosjekter for å selge mer på prosjektene som allerede er i markedet.

Obos har som hovedregel at 50 prosent av et prosjekt må være solgt før prosjektet igangsettes.

«Forholdsvis mange nye boliger»

Mange har varslet at det i løpet av året vil komme en flom av nye boliger på markedet, grunnet høyt salg i 2016.

– Det blir ikke noe flom, men det kommer forholdsvis mange nye boliger høsten 2018 og inn i 2019, flere enn vi er vant til. Vi forventer også en renteøkning en gang mellom høsten og neste år. Og det er ikke tvil om at summen av økte renter og økt forsyning av nye boliger vil bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet. Derfor forventer jeg at utviklingen i bruktboligprisene vil moderere seg utover året og inn i 2019, sier Siraj.

Grunnet perioden vi har vært inne i med lavt nyboligsalg, venter Siraj langt lavere ferdigstillelse av boliger i 2020 og 2021.

– Dette vil igjen påvirke boligprisene når den tiden kommer, sier Siraj.

Solgt for 6,3 milliarder

Obos-konsernet har i første halvår 2018 solgt til sammen 1689 boliger til en samlet salgsverdi på 6,32 milliarder kroner.

Salgene var fordelt med 58 prosent i Norge og 42 prosent i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1536 boliger til en salgsverdi på 5,49 milliarder kroner. Salget er henholdsvis 22 prosent lavere i antall og 17 prosent lavere i verdi enn tilsvarende tidspunkt i 2017. Salgsgraden totalt sett er 74 prosent.

«Godt rustet»

– Obos-konsernet har en god prosjektportefølje, spesielt i Oslo-regionen, og vi vil legge ut nye prosjekter i takt med økt etterspørsel. I Sverige har Obos en bred geografisk og produktmessig variasjon som gjør oss godt rustet til å møte endrede markedsforutsetninger, sier Siraj i meldingen.

Obos-konsernet igangsatte i første halvår 2018 til sammen 1400 boliger mot 2218 boliger i første halvår 2017. Antall ferdigstilte boliger var 2247 boliger i første halvår 2018 mot 1630 boliger i første halvår 2017. Konsernet har per 30. juni i år til sammen 5758 boliger under produksjon alene eller sammen med andre.(Vilkår)

USAs president kritiserer Nato-landene for handel med Russland
Donald Trump møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg til frokostmøte før Nato-toppmøtet.
03:22
Publisert: