Samfunnsøkonomisk analyse venter at boligprisene i Oslo vil stige 8,8 prosent de neste tre årene, mens de på landsbasis er ventet å stige 6,9 prosent kommer det frem i en fersk rapport fra analyseselskapet.

– Det er flere tegn til at prisnivået begynner å nærme seg en smerteterskel, da særlig i Oslo, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Hvert halvår utarbeider Samfunnsøkonomisk analyse en rapport med prognoser for norsk økonomi og norske boligpriser.