Mandag formiddag møtte finansminister Siv Jensen og kommunalminister Jan Tore Sanner seks representanter fra ulike sider av boligmarkedet.

Mål: Få råd om hvilke tiltak regjeringen kan sette i gang for å dempe økningen av boligprisveksten- og husholdningens gjeld. 

– Vi har invitert til dette boligseminaret rett og slett fordi det går mye debatt om boligmarkeded. Vi ønsket råd om vi skal iverksette tiltak og i tilfelle hvilke tiltak vi skal iverksette, sa Jensen til pressen etter møte. 

Det er tre saker regjeringen jobber med som påvirker boligmarkedet:

  • Boliglånsforskriften
  • Gjeldsregister
  • Forenkling av plan- og byggeprosesser. 

– Tar opp veldig mye gjeld

 – Vi ser med en viss bekymring på at det går fort i svingene i boligmarkedet i store deler av landet, samtidig som mange husholdninger tar opp veldig mye gjeld. Har man en god betjeningsevne er ikke dette nødvendigvis et problem. Men hvis ikke, blir man sårbar ved renteheving eller ved et prisfall i boligmarkedet, sier finansministeren.

Et krystallklart råd Jensen fikk av alle aktører, inkludert konsernsjef Finn Haugan i Sparebanken Midt-Norge var å ikke strupe bankenes fleksibilitet på boliglån. Finanstilsynet har foreslått at bankene skal få null fleksibilitet til å gi lån utover 85 prosent sikkerhet til kundene. 

– Vi advarte veldig mot å innføre forskriftsendringer som rammer boligmarkedet i hele landet. Da kan man få utilsiktede konsekvenser. Dette var også utbyggerne enig i, sier Haugan. Utbyggerne var representert ved Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Veidekke, Arne Giske og administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

 – Det var et råd som gikk igjen på møtet. Ikke tull med finansieringen. Det kan ødelegge mer enn det kan oppnå noe positivt. Det gjelder spesielt fleksibiliteten til bankene, men også skjerping av belåningsgraden, sier Siraj.

Finn Haugan sier at noe av forslagene til endringer for boliglån var mindre spiselige enn andre. 

– Hovedkravet er at bankenes fleksibilitet må bestå. Det opplevde jeg at statsrådene hadde forståelse for, uten at jeg skal forskuttere noen signaler på forhånd, sier Haugan.

– Gale ting kan utløse negative reaksjoner

Haugan har mer forståelse for ønsket om å sette begrensninger på hvor store lån som kan gis til boligkjøpere. 

– Vi er villig til og har allerede gjort tiltak for å begrense størrelsen på lån i forhold til inntekt. Særlig hos investorene i markedet, sier Haugan.

Finansminister Jensen vil hverken røpe når forslaget til ny boliglånsforsikrift kommer – bare at den kommer "før jul" – eller hva den vil inneholde. 

– Jeg skal gi mine råd til regjeringen før jul. Jeg har sagt jeg vil ta den tiden som er nødvendig. Hvis vi gjør gale ting på et galt tidspunkt så kan det utløse negative reaksjoner. Det er jeg ikke interessert i, sa Jensen etter møte som hun karakteriserer som "veldig nyttig". 

Raskere og rimeligere å bygge

 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fikk blant annet høre fra utbyggersiden under møtet.

– Vi må gjøre det raskere og rimeligere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen uten å ta på seg større lån enn de kan bære. Vi har gjennomført store forenklinger i regelverket, kortet ned tidsfrister og strammet inn innsigelsene. Nå ser vi at boligmarkedet svarer med rekordhøy igangsetting av nye boliger, det er svært gledelig, sier Sanner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.