Boligprisene falt 1,4 prosent i mars, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Dette er første gang på syv år at boligprisene faller i en mars måned.

Ifølge Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret, er ikke dette en dramatisk nedgang gitt det enorme økonomiske sjokket som Norge nå rammes av.

– I våre prognoser har vi antatt andre kvartal blir hardest rammet, men at det blir en kortsiktig effekt, sier hun.

Boligprisene er fremdeles opp 1,5 prosent i løpet av det siste året, noe som er den laveste årlige veksten siden våren 2018.

I Oslo falt boligprisene med 1,5 prosent.

Tregt marked fra før

Macic mener boligmarkedet gikk relativt tregt også før koronaviruset la en demper på lysten til å gå på visning.

– Det er viktig å huske at markedet gikk relativt tregt før dette, og vi har registrert en økende tapsandel kontinuerlig siden sommeren 2017. Dette er effekter før korona kom, sier Macic.

Macic viser til at andelen som har solgt boligen sin med tap over de siste 12 månedene har økt jevnlig de siste to og et halvt årene. Dersom man tar med tar med dokumentavgift og utgifter til megler, har 22,7 prosent av boligene som er blitt solgt det siste året blitt solgt med tap.

En av fire solgte med tap

I mars var dette tallet på 25,5 prosent, men tallene er basert på tinglyste boliger, og derfor ble trolig de fleste av disse solgt før myndighetene iverksatte strenge tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Årsaken til at tapsandelen og avkastningen faller er fordi stadig flere av dem som kjøpte på topp, det vil si ved årsskiftet mellom 2016 og 2017, selger nå, sier Macic.

Når man fordeler på hvor lenge folk har eid boligen, er tapsandelen enda høyere for dem som har eid kortere.

– 45 prosent av dem som har eid i tre år eller kortere har solgt med tap både i mars og når vi ser på siste året under ett, dette er når vi tar hensyn til alle salgsomkostninger, sier Macic.

Blant dem som har eid boligen kortere enn tre år, er tapsandelen høyest i Nordland fylke, der den er på 88 prosent.

Kunne vært verre

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov mener boligprisfallet kunne vært betydelig verre, gitt det kraftige sjokket som nå rammer norsk økonomi, men at rentekutt fra Norges Bank og et betydelig lavere volum dempet prisfallet.

I mars ble det lagt ut 8.659 boliger til salgs i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2019.

– Boligprisene bestemmes av gjennomførte transaksjoner, og når både tilbudet og etterspørselen faller, blir prisfallene heller ikke så dype som vi ellers kunne sett, sier Hov.

Hvordan boligprisene vil utvikle seg fremover, er han svært usikker på, da det er smittetallene og varigheten på nedstengningen i Norge som avgjør dette.

Så langt i år er det lagt ut 23.520 boliger til salgs, noe som er 2,5 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Psykologien avgjørende

Boligmarkedet reagerer ofte tregt ifølge stipendiat Mari O. Mamre som for tiden jobber med en doktorgrad om boligmarkedet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun viser til at folk gjerne har planlagt sine kjøp eller salg i god tid.

– Fremover avhenger mye av om hvilke forventninger til markedet som vil dominere – mellom de som forventer at koronakrisen vil gi et midlertidig fall – eller at etterspillet og en ledighet som biter seg mer fast gir en reell nedgang i boligprisene. Dersom man tror at situasjonen kun er midlertidig vil dette være en god kjøpsmulighet. Står vi på kanten av en større nedtur er det best å avvente, sier Mamre.

Dersom forventningen om en større nedtur får fotfeste kan kombinasjonen av en utstrakt koronakrise og stadig svake boligtall gi selvforsterkende negative spiraler mellom økonomi og boligmarkedet, tror hun.

– Mange land opplevde dette i kjølvannet av finanskrisen, som i Danmark, sier Mamre.

Hun viser til at utviklingen i boligmarkedet per nå i tråd med det man ser i flere andre land, men mener det er litt for tidlig å konkludere med hvor markedet skal.

– I Storbritannia er internasjonale kjøpere helt borte, og hjemmemarkedet er avventende. USA ser stadig svakere tall. I Kina har omsetningene falt mellom 90–98 prosent. Men dette er tall som måler aktiviteten under svært kort tid, når krisen sto på som verst, og usikkerheten er stor, sier Mamre.

Venter uvanlig høyt volum i påsken

Carl O. Greving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener boligmarkedet og kredittmarkedet fungerer mye bedre enn man kunne frykte i en tid med mange permitterte og stor usikkerhet.

– En noe svakere prisutvikling er ikke bekymringsfullt så lenge hjulene går rundt og aktiviteten i markedet er god. Omsetningsvolumet er lavere fordi det er færre som kan kjøpe og færre som vil selge, og denne tilstanden vil vedvare så lenge de strenge korona-tiltakene virker. Men vi tror ikke at markedet vil stoppe opp så lenge folk har behov for å bytte bolig og flertallet av befolkningen ikke opplever inntektsbortfall, sier han.

Han viser til at boligmarkedet vanligvis stilner inn mot påske, før det kommet et stort vårslipp av boliger i ukene etter påske.

– I år blir påsken spesiell. Palmesøndag er det planlagt 325 visninger i Oslo og 270 visninger i Viken. Det betyr at vi får et ualminnelig høyt aktivitetsnivå i påskeuken. Dette innvarsler samtidig at det trolig kommer et oppsving i boligtilbudet over påske, selv om vi ikke forventer normale omsetningsvolumer i ukene som kommer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.