Eiendom Norge la torsdag formiddag frem tall som viste at boligprisene steg 1,9 prosent nominelt og 1,4 prosent sesongkorrigert i mai. Dette var langt bedre enn økonomene hadde ventet på forhånd.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener dette er nok et godt tegn for norsk økonomi.

– Nordmenn er langt fra lettskremte. I denne situasjonen er boligprisveksten noe som hjelper oss raskere opp fra krisen enn andre land, sier Haugland.

Tror nordmenn føler seg beroliget

Korrigert for sesongvariasjoner har ikke boligprisene steget så mye på en måned siden september 2006.

– Nordmenn har nok blitt beroliget av en offensiv holdning fra Norges Bank og fra Finansdepartementet, som begge har gjort det tydelig at de vil gjøre omtrent «hva som helst» for at vi skal komme oss gjennom denne krisen, sier Haugland, og legger til:

– Jeg tror mange nordmenn føler seg trygge på grunn av solide statsfinanser.

I april ble de fleste økonomene tatt på sengen da boligprisene steg en halv prosent i nominelle termer. Da hadde de fleste ventet et moderat eller kraftig fall som følge av koronapandemien.

Selv om boligprisene faktisk har steget en del i årets fire første måneder totalt, har de utviklet seg svakere enn normalt. Det gjør at de sesongjusterte prisene har falt noe.

– Overraskende sterkt

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, forteller at de hele tiden har hatt et optimistisk syn på boligmarkedet, men denne utviklingen overrasker.

– Det vi ser her er ikke bare at boligmarkedet klarer seg greit, men det er et overraskende sterkt marked. Årsaken til det er rentekuttet og et lavere boligtilbud, sier Macic.

Hun mener at de dystre arbeidsledighetstallene må ses i sammenheng med at det faktisk er flere som er i jobb, enn som nå står utenfor. Rentekuttet er velkomment for dem med inntekt.

– De kommer bedre ut post korona. De har nå lavere utgifter på grunn av rentekuttet, og de kan for eksempel kjøpe seg en dyrere bolig, sier Macic.

Prisutviklingen i år er også godt nytt for unge som har spart til bolig.

– De som har klart å spare i tre år, har klart å spare mer enn det boligprisene har steget, sier hun.

Nejra Macic sjeføkonom i Prognosesenteret, forteller at det heller ikke har vært noen særlig tapseffekt på boliger under korona.
Nejra Macic sjeføkonom i Prognosesenteret, forteller at det heller ikke har vært noen særlig tapseffekt på boliger under korona. (Foto: Aleksander Nordahl)

Venter ingen dramatikk til høsten

Macic forteller at det er to faktorer som kommer til å dra prisene i hver sin retning fremover. Arbeidsledigheten på den ene siden og rentekutt og tilbud på den andre siden. Til høsten venter hun ikke et dramatisk prisfall, men det normale fallet som høsten vanligvis er preget av.

– Det er avhengig av at smitteutviklingen holder seg på dagens nivå. Vi tror at nettoeffekten blir at boligprisene vil bevege seg rundt null for hele året, sier Macic. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.