Etter to måneder med stigende boligpriser, er optimismen i boligmarkedet tilbake viser en undersøkelse i regi av Norske Boligbyggelag (NBBL). Litt over halvparten av befolkningen tror boligprisene vil være litt høyere om 12 måneder enn de er i dag, i Oslo og Akershus tror over 60 prosent at de er litt høyere om ett år. Også NBBL tror på stigende priser, til tross for at Norges Bank er ventet å heve rentene til høsten.

– Hovedargumentet vårt baserer seg på at optimismen og den positive utviklingen i økonomien veier tyngre enn den kommende renteoppgangen. Så gjenstår det å se hvor lenge den økonomiske oppgangskonjunkturen varer, sier seniorrådgiver Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Høy gjeld

NBBL viser til at det har vært tiltagende vekst i norsk økonomi de siste to årene, samtidig som arbeidsledigheten har vært fallende. Husholdningenes forventningsbarometer har også vist også økt optimisme åtte kvartaler på rad.

Bedringen reflekteres i boligmarkedet oppsummerer NBBL i sin andre boligmarkedsrapport for 2018. Boligene selges raskere og lageret av usolgte boliger reduseres.

– I mellomtiden bør imidlertid ikke gjeldsveksten tilta igjen, sier Bjerknes. NBBL viser til at nordmenn er blant de mest forgjeldede i Europa, kun slått av danskene og nederlenderne.

– Derfor støtter NBBL at boliglånsforskriften videreføres, gitt tilstrekkelig fleksibilitet, sier Bjerknes. Den nåværende boliglånsforskriften løper ut juni og regjeringen er i ferd med å avgjøre om den skal revideres eller fortsette i sin nåværende form.

Skjør oppgang

NBBL mener den ventede boligprisoppgangen er sårbar med tanke på husholdningenes høye gjeld og rentehoppet som kan komme allerede på sensommeren. Den rekordhøye igangsettingen av nye boliger fører også til at det at det ferdigstilles mange nye boliger de neste årene, særlig i Oslo-området. Samtidig faller befolkningsveksten i takt med mindre innvandring. Dette demper også boligbehovet.

– NBBL tror likevel på stigende boligpriser de kommende månedene, sier Bjerknes.

Burde vært flere boliger

DNB Eiendom, en av landets største eiendomsmeglerkjeder, mener på sin side at det nå er så lite nybyggprosjekter å velge i at de fleste må konkurrere om de brukte objektene som legges ut. Selv om DNB tror det kommer mange overtagelser av nye boliger som genererer flere brukte boliger i markedet over sommeren, har tilgangen til nye boligprosjekter falt i takt med at nyboligsalget har fått en knekk det siste året.

– Det burde vært lagt ut langt flere eiendommer blant annet i Oslo for at en skal kunne unngå en for sterk vekst. Vi har mange oppdrag inne som kommer i markedet så snart eier selv har fått kjøpt seg noe nytt, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Det kan ta opp mot to år fra igangsetting til ferdigstillelse av nye boliger. Igangsettingen har vært svært høy de siste årene, men begynte å falle i fjor. I første kvartal i år ble det igangsatt 26 prosent færre boliger enn første kvartal i fjor.

Stramt marked

DNB Eiendom har i mars og april i år solgt omtrent det samme antallet boliger som tilsvarende måneder i fjor

– Samsvaret mellom det som legges i markedet og det som blir solgt, er strammere i 2018, det vil si at det er flere som kunne tenke seg å selge så snart de har funnet noe å kjøpe, sier Buraas.

På landsbasis har DNB solgt 15 prosent flere boliger i år enn i 2017, og lagt ut omtrent på samme nivå som i fjor.

– Jeg frykter at vi får et prispress både i Oslo og landet for øvrig hvis det ikke kommer flere eiendommer ut i markedet fremover, sier Buraas.(Vilkår)