Utbudet av bruktboliger i Oslo er fortsatt klart lavere enn normalt, ifølge administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Ved utløpet av mars i år lå 1291 bruktboliger ute for salg i Oslo, ifølge Eiendom Norge. Det er det laveste utbudet i perioden 2017 til nå med unntak av samme tidspunkt i 2021. Fredag lå 1367 bruktboliger i Oslo til salgs på Finn.no. Det kan være noe avvik mellom Finn-tallene og Eiendom Norges statistikk.

På denne tiden i 2021 hadde boligprisene i Oslo steget over 15 prosent på ett år, rentene var lave, og boligsalget var rekordhøyt.

Boligprisene i hovedstaden har fortsatt oppover etter nyttår og steg 5,4 prosent fra januar til mars. Men fortsatt var de ved utgangen av mars 1,6 prosent lavere enn all-time high fra august i fjor.

Carl O. Geving.
Carl O. Geving. (Foto: Elin Høyland)

Carl O. Geving sier det er en enkel forklaring på det begrensede utbudet i Oslo.

– Dette skyldes ganske enkelt at det hittil i år er solgt flere bruktboliger enn det er lagt ut for salg.

– Trenden fortsetter

Geving har et klart inntrykk av at trenden med beskjedent tilbud fortsetter etter påske.

– Det legges ut flere boliger for salg, men ikke nok til ta ned temperaturen som følger med høy etterspørsel. Derfor tror jeg at alle spådommer om et større prisfall i Oslo kan legges bort. Det er større grunn til å bekymring for et vedvarende press på tilbudssiden fremover, sier Geving.

Han mener situasjonen i boligmarkedet er «helt spesiell».

– Bruktmarkedet er veldig sterkt, mens nyboligmarkedet er tilsvarende svakt, sier Geving.

Effekten av høyere renter er sterkere i nyboligmarkedet, fordi høyere finansieringskostnader har kommet samtidig med høyere byggekostnader.

– Forbrukerne er avventende med å kjøpe prosjektboliger når nyboligprisene er høye, samtidig som usikkerheten om fremtidig kostnadsutvikling er større enn normalt. Resultatet er at etterspørselen etter brukte boliger, som er ferskvare til mer overkommelige priser, øker kraftig, sier Geving.

Han påpeker at Norges Banks pengepolitikk får den paradoksale effekten at etterspørselen etter nye boliger og dermed boligproduksjonen presses ned, mens etterspørselen etter brukte boliger og dermed bruktprisene presses opp.

Geving tror det vil ta lang tid før det blir fart i nyboligmarkedet igjen.

– Sett i sammenheng med et økende boligbehov i storbyene tilsier det at bruktmarkedet blir mye trangere enn vi er vant til. Trolig innser mange boligkjøpere denne dynamikken, og da er veien kort til å by høyere for å sikre seg en bolig før prisene blir enda høyere, sier Geving.

Venter sterk april

Boligforsker Mamre O. Mamre ved NMBU venter at prisutviklingen i april også vil bli sterk, på tross av en ny renteheving i mars.

Mari O. Mamre.
Mari O. Mamre. (Foto: Odin Jæger)

– Boligkjøpere møter et tynt tilbud av boliger i Oslo-markedet om dagen. Stigende renter og en svekket kjøpskapasitet blant mange gjør nok at mange kvier seg for å selge nå og utsetter boligsalget. Dermed blir det konkurranse om det begrensede utbudet blant kjøperne, og prisene presses opp, sier Mamre.

Hun venter at etterspørselen og utviklingen i boligmarkedet vil svekkes noe fremover, men tror samtidig at risikoen for et krakk er liten.

DNB Eiendom venter en prisvekst på rundt 0,4 prosent i april.

Administrerende direktør Henning Lauridsen sier det fortsatt er mange nye boliger som ble solgt for et par år siden som ferdigstilles i år.

– Men det lave nyboligsalget etter sommeren gjør at igangsettingen har falt kraftig. Det vil resultere i at ferdigstillelsen i Oslo trolig vil falle kraftig utover i 2024 og i 2025, sier Lauridsen.

Henning Lauridsen.
Henning Lauridsen. (Foto: Per Thrana)

Han peker på at lavt utbud og lav igangsettelse av nye boliger gjør at folk må velge brukt, og at det vil bidra til press på prisene hvis utbudet av bruktboliger holder seg lavt.

Lauridsen sier det med dagens rentenivå og boligpriser ikke er lønnsomt med kjøp for utleie i Oslo, og at leiemarkedet må finne en ny likevekt før utleieinvestorene kommer tilbake.

– Det ikke er usannsynlig at investorene vil komme tilbake til nyboligprosjektene tidligere, fordi de forventer ekstra prisvekst i Oslo grunnet fallende boligproduksjon, befolkningsvekst og at Oslos politikere ikke har evne eller vilje til å regulere nok boliger i årene fremover, sier Lauridsen.

– Prisvekst i Stor-Oslo

Administrerende direktør Hedda Ulvness i EIE eiendomsmegling sier kjeden startet boligåret med store volumer, mye fordi meglerne satt med flere overliggere fra i fjor.

Hedda Ulvness.
Hedda Ulvness. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Salgstakten og volumene var høye etter nyttår godt hjulpet av revidert utlånsforskrift. Men i mars merket vi et taktskifte. Volumene for antall boliger lagt ut falt med over 16 prosent. Deretter fulgte påsken, sol og fridager og antall boliger til salgs bærer fortsatt preg av dette, sier Ulvness.

Selv om visningene den siste tiden har vært godt besøkt, sier hun interessentene er selektive.

– Boligselgere i dag kan oppleve en real nedtur når bud uteblir etter høyt visningstrøkk dagene i forveien.

Ulvness ser konturene av et vårslipp i boligmarkedet, og håper det blir flere boliger på markedet fremover, noe hun på kort sikt venter vil dempe prisutviklingen.

Grethe Meier.
Grethe Meier. (Foto: Per Thrana)

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren venter også at utbudet tar seg opp fremover, men tror heller det store slippet kommer til høsten.

– Men grunnet lav boligbygging blir bedringen av utbudet midlertidig, slik at vi kommer til å få en periode med kraftig prisstigning i Stor-Oslo, sier Meier. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.