SSB la torsdag formiddag frem ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.

– Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten.

Slik er SSB nye boligprisprognoser for Norge:

2017: +5,0%

2018: -4,8%

2019: -1,2%

2020: +1,2%

Slik så SSBs boligprisprognoser for Norge ut i juni i år:

2017: +6,8%

2018: -1,1%

2019: -2,7%

2020: -1,2%

– Våre anslag gir en nedgang i boligprisene på nær fem prosent som årsgjennomsnitt i 2018. Prisene tar seg ifølge beregningene opp gjennom 2019, men som årsgjennomsnitt faller de likevel med litt over 1 prosent i 2019, før prisene stiger med 1 prosent fra 2019 til 2020, skriver SSB.

Årsaken til nedgangen er i noen grad en litt strammere kredittgiving, men først og fremst de rekordhøye boliginvesteringene vi har hatt i 2016 og så langt i 2017, skriver SSB.

– Vil fortsette høsten 2017

Statistikerne venter at veksten i husholdningenes bruttogjeld vil gå noe ned fremover og bli seks prosent i 2017 for deretter å falle til rundt fire prosent i 2018 og 2019 før veksten igjen øker til nær fem prosent i 2020.

– Husholdningenes disponible realinntekter ventes å ville vise en klar vekst gjennom andre halvår 2017. Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017. Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og ytterligere i 1. kvartal i år, vil likevel årsveksten for boligprisene bli på fem prosent i 2017, anslår SSB.

– Ser for oss et fall i boliginvesteringene

I takt med fallende realboligpriser venter SSB at også boliginvesteringene vil slutte å vokse og etter hvert gå ned.

– Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at våre beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt. Vi ser for oss et fall i boliginvesteringene på vel 3 prosent i 2018 og 6 prosent i 2019 mens boliginvesteringene er nær uendret fra 2019 til 2020. Etter dette fallet vil nivået på boliginvesteringene i 2020 være rundt 1 prosent lavere enn toppåret 2016 og vil dermed fortsatt ligge på et historisk sett meget høyt nivå, skriver SSB.(Vilkår)