Boligprisene i Norge fortsatte å øke i mai, viser boligprisstatistikken som ble lagt frem av Eiendom Norge tirsdag. For landet som helhet steg boligprisene med 1,0 prosent nominelt og 1,1 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Prisene steg også i alle de norske byene. I Oslo steg boligprisene med 1,0 prosent. Svakest var prisveksten i Trondheim, der prisene økte med 0,5 prosent.

– Det har vært noen meglere som har hausset opp forventningene til prisveksten i Oslo noe voldsomt gjennom mai, og Obos-statistikken har vel også bidratt. Vi ser at prisutviklingen i Oslo er helt på linje med den nasjonale utviklingen i mai, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

I forkant av statistikken signaliserte leder Terje Buraas i DNB Eiendom rekordsterk prisvekst i mai. I tillegg viste statistikk fra Obos at prisene på Obos-tilknyttede boliger i Oslo steg med rekordhøye 3,8 prosent i mai.

– Man skal ikke tillegge enkeltmåneder for stor vekt, men vi tror nå at prisveksten for i år nærmer seg slutten, understreker Macic.

Usikker på etterspørselen

Macic viser til at prisutviklingen hittil i år har vært i tråd med Prognosesenterets anslag. Prognosesenteret har sett for seg at boligprisene ville stige fra og med januar i år, for så å snu etter et halvt år.

– Denne prognosen har vi fortsatt tro på. Jo mer prisene stiger nå, jo mer sannsynlig virker en nedkjøling fra høsten av, sier hun.

Det eneste Macic mener er overraskende med statistikken for mai, er at både tilbudet og prisene har økt.

– Tydeligvis har etterspørselen i mai vært mer enn stor nok til å ta unna tilbudet. Fremover er vi usikre på om etterspørselen vil klare å øke i tråd med tilbudsøkningen, sier hun.

Macic mener det er to grunner til at prisene har steget de siste månedene. Den første er at de kjøperne som uten god grunn satt seg på gjerdet i fjor sommer, har kommet tilbake. Og den andre er at etterspørselen etter nye boliger har falt og at salget av nye boliger er lavere enn for et år siden.

– Etterspørselen har blitt vridd mot bruktmarkedet. Boligetterspørselen totalt sett har fortsatt ikke hentet seg helt inn, sier hun.

Taler for renteøkning

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets synes på sin side at boligprisveksten i mai var sterk.

– Det har vært klart de siste månedene at den bolignedturen vi har sett, er over, sier han.

Tirsdagens boligprisstatistikk gjorde Bruce enda mer sikker på at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten i september.

– Dette tallet er absolutt et argument for at Norges Bank vil sette opp renten i september. Det er det ene som kan dempe boligprisveksten litt fremover, en renteøkning. I tillegg har det blitt satt i gang en god del boliger som skal ut i markedet nå, sier Bruce.

Samtidig tror han at boligprisene kan fortsette å øke fremover.

– Boligpriser er til en viss grad drevet av forventninger, dersom man ser at prisene stiger tror man at de skal stige videre, sier Bruce.

Setter press på politikerne

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er overrasket over prisveksten i mai, og tror noe av optimismen kan skyldes forventning om at regjeringen vil lette på kravene i boliglånsforskriften.

– Når man ser en slik utvikling som dette, vil det overraske meg om regjeringen ikke viderefører boliglånsforskriften, sier Haugland.

Hun viser til at arbeidsledigheten er nedadgående, renten fortsatt er lav og lønnsveksten stigende.

– At opphentingen blir såpass sterk, det overrasker meg. Det er også bekymringsfullt, sier Haugland.

Hun peker på at husholdningenes gjeldsvekst har avtatt det siste året, men at den fortsatt er høyere enn inntektsveksten.

– Men hvis dette fortsetter, vil gjeldsveksten igjen være stigende. Det dårlig nytt for norsk økonomi på sikt fordi det øker sårbarheten via gjeldsbyrden til norske husholdninger, sier Haugland.

Hun tror tallene styrker Norges Banks intensjoner om å sette opp renten i år.

– Følelsen av at det er på tide, blir ikke noe mindre etter at de har sett disse tallene, sier Haugland.(Vilkår)

Her kjører DN Jaguar I-Pace
Jaguars første elbil er ikke bare en elegant bil, den byr også på allsidige egenskaper.
01:49
Publisert: