Boligprisene steg med hele 1,9 prosent i august nominelt. Justert for sesongvariasjoner var prisene opp 0,6 prosent. Det viser Eiendom Norges ferske statistikk for utviklingen i boligprisene forrige måned.

– Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være noe den sesongjusterte oppgangen på 0,6 prosent viser, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Totalt ble det solgt 9.520 boliger i Norge i august, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge lå på 4,6 millioner kroner ved utgangen av august.

I Oslo steg prisene med 0,8 prosent i Oslo, sesongkorrigert steg de med 0,4 prosent. Så langt i år har boligprisene i Oslo steget med ni prosent, mens veksten på tolvmåneders basis er 7,4 prosent.

– Nå begynner Oslo etter å ha hatt svakt prisvekst gjennom pandemien, å komme tilbake, med hele ni prosent vekst så langt i år, sier Lauridsen.

Han viser til at det de syv første månedene i år kun er gitt igangsettingstillatelser til bygging av 790 boliger i Oslo.

– Det kan være bud om et trangere boligmarked i Oslo hvis befolkningsveksten fortsetter, sier Lauridsen.

Økte renter dempet ikke

I august måned hevet sentralbanken styringsrenten med 0,5 prosent, og varslet nye rentehevinger utover året. Styringsrenten er den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og er derfor førende hvor hvilken rente de kan tilby på boliglånet til sine kunder.

Det ser imidlertid ikke ut til at økte renter og galopperende inflasjon har satt noe demper på utviklingen i boligmarkedet i august.

– Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier Lauridsen.

Renten er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien.

– Enn så lenge går det godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav. Vi er imidlertid bekymret for de skyhøye strømprisene som både vil ha innvirkning på husholdningenes økonomi og likviditet og norsk økonomi. Selv etter den nye strømstøtten fra og med september vil strømprisene i Sør-Norge være mye høyere enn hva de historisk har vært, sier Lauridsen.

Stort salg og større tilbud

I august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021, ifølge Eiendom Norge.

Så langt i år er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det er 9,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I august ble det lagt ut 12.780 boliger for salg i Norge, noe som er 9,1 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 69.968 boliger for salg. Det er 5,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har styrket seg i løpet av august, og det er lagt ut nesten like mange boliger for salg i august som i august i 2018 og 2019. Dette gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn hva vi har sett tidligere i 2022, sier Lauridsen.

– Så langt i år har antall boliger lagt ut for salg normalisert seg noe etter det svært lave tilbudet i begynnelsen av året som følge av den nye avhendingsloven, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i august, opp fra 41 dager i juli. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet nå, sier han.

Strømprisene kan få betydning for boligmarkedet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Kristiansand med en oppgang på 2,9 prosent, mens Bergen hadde svakest sesongkorrigert prisutvikling oppgang på 0,1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,8 prosent, mens Asker/Bærum og Follo har svakest utvikling med en oppgang på 6,0 prosent så langt i år.

– Så langt i år har det vært en langt sterkere utvikling i boligprisene enn det de fleste så for seg ved inngangen til året. Selv om boligprisutviklingen utover høsten vil være svak som normalt, vil året under ett trolig ende med en sterk oppgang i boligprisene, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. (Foto: Per Thrana)

Han peker på at usikkerheten er svært stor for øyeblikket.

– Det gjelder både utviklingen i inflasjonen som må følges opp med høyere styringsrente og utviklingen i strømprisene i Sør-Norge. Strømpriser på tyske nivåer i Norge vil over tid være umulig å leve med, fordi det norske samfunnet er så avhengig av strøm til blant annet oppvarming og hvor også alternativer som fossil oppvarming er blitt regulert bort. Derfor har høye strømpriser en betydelig kraft til å både svekke utviklingen i økonomien og husholdningenes bokostnader, sier han.

Samtidig ventes det betydelig høyere rentekostnader gjennom 2023, påpeker Lauridsen.

– Men denne utviklingen er i det minste lett å forutsi. Det er ikke strømprisene som det siste året har vist seg både svært volatile og steget til rekordnivåer.

Pekte på taktskifte

Forrige uke skrev DN at de store eiendomsmeglerkjedene melder om et boligmarked på vei fra selger til kjøpers marked, med ny rekord for antall boliger lagt ut for salg på Finn.no for året så langt.

– Vi opplever et betydelig taktskifte. Det er ikke lenger slik at boligmarkedet er immunt for kostnadsøkning og rentehevning. Det biter i markedet nå, sa Hedda K. Ulvness, administrerende direktør i eiendomsmeglerkjeden Eie.

Da Eiendom Norge la frem statistikken for juli, falt boligprisene justert for sesongvariasjoner for første gang så langt i år. Nominelt var prisene ned 1,6 prosent, den største nedgangen i julimåned siden 2008, og justert for sesongvariasjoner var prisene ned 0,2 prosent. I tillegg ble det totalt solgt færre boliger i juli enn tilsvarende måned de to foregående årene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.