Boligprisene steg langt mer i april enn det som er normalt for måneden viser den ferske boligprisstatistikken til Eiendom Norge.

– Vi tror boligmarkedet er inne i en kortsiktig god periode, der kjøperne kanskje har inntrykk av at de gjør noen «kupp» etter korreksjonen i fjor. Vi tror imidlertid at renteøkningen som kommer, kombinert med en kommende tilbudsøkning og fortsatt avtagende befolkningsvekst, vil sende boligmarkedet i beste fall i dvalemodus fra høsten av og utover 2019, sier samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Hun viser til at boliglånsrentene kan øke før styringsrenten blir satt opp, og tror det både vil ha en signaleffekt og at mange vil merke det på lommeboka.

– Først i 2020 ser vi flere faktorer som kan gi sterkere prisvekst, sier Macic.

Norges Bank på tå hev

Handelsbanken tror på sin side den sterke boligprisveksten gir Norges Bank noe å tygge på før en eventuell renteøkning.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Boligprisveksten er nå på den sterke siden av Norges Banks forventning, men kredittveksten er lavere. Vi tror likevel at den sterke boligprisutviklingen kan gjøre sentralbanken noe mer på vakt i forhold til finansiell stabilitet framover, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Hun tror likevel at Norges Bank setter opp renten i september, og at utsikter til videre rentehevinger kan bidra til å bremse boligprisveksten framover.

Positive forbrukere

I april steg de sesongjusterte prisene med 0,9 prosent på landsbasis og med 1,6 prosent i Oslo. Bergen var byen med den sterkeste nominelle prisveksten.

– Forbrukernes forventninger er nå positive, det er høy aktivitet og boligtilbudet møter stort sett etterspørselen. Pendelen svinger litt tilbake etter priskorreksjonen i 2017 som var noe sterkere en rent rasjonelle grunner skulle tilsi, mener adminstrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund
Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (Foto: Fredrik Bjerknes)

Han viser til at høy kjøpekraft og god betjeningsevne bidrar til sterk vekst i de store byene. – Men forholdene ligger neppe til rette for en vedvarende sterk vekst slik vi så i 2016 da euforien preget deler av markedet. På sikt vil trolig stigende rente, flere nyproduserte boliger og fortsatt strenge kreditregler, bidra til en mer balansert markedsutvikling i pressområder, sier Geving.

For lite å velge i

En av landets største eiendomsmeglerkjeder, DNB Eiendom, tror på sin side både prisvekst og større aktivitet i boligmarkedet vil gjøre at den positive trenden i markedet fortsetter fremover.

– Veksten vi ser nå er overraskende høy, og at det nok betyr at det er for lite å velge i. Vi venter fortsatt på rushet av boliger som legges ut og den store økningen i omsetninger, sier daglig leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

Han viser til at boligprisene ennå ikke har hentet seg inn til nivåene de lå på før prisnedgangen begynte, og tror det bidrar til at mange fortsatt sitter på gjerde avventer et eventuelt salg.

– Nordmenn har tradisjon for å kjøpe før man selger, og det gjør at det blir mindre gode objekter å velge i. Men alt tyder på at dette er i ferd med å snu, og at det kommer til å bli mye aktivitet denne våren og sommeren, sier Buraas.(Vilkår)