Svært lave renter i en lengre periode, kombinert med høy inntektsvekst, har ifølge SSB bidratt til høy vekst i etterspørselen etter boliger i Norge. Som et resultat av dette har boligprisene steget mye de siste årene.

Fremover vil imidlertid prisene falle, spår byrået i prognoserapporten Økonomiske analyser som ble lagt frem torsdag. 

«Våre beregninger viser at den store økningen i beholdningen av boliger sammen med litt tilstramming i kredittgivning, vil få boligprisene til å utvikle seg svakt framover, og falle gjennom 2018 og de neste to årene. Boligbyggingen vil dermed også reduseres, men fortsatt være på et historisk høyt nivå», skriver SSB.

Byrået venter at gjennomsnittlige boligpriser i år vil være 6,8 prosent høyere enn i fjor. I 2018 ventes det et prisfall på 1,1 prosent.

I 2019 og 2020 vil prisene falle ytterligere tilbake med henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent på årsbasis, ifølge prognosene.

De nye prognosene viser at byrået nå tror bolignedturen kommer raskere enn det tidligere ventet. I forrige prognoserapport fra mars ventet byrået at nedgangen i prisene på årsbasis først ville komme i 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.