Mens de nominelle boligprisene i Norge på landsbasis sank med 0,6 prosent i oktober 2018, steg de med 0,1 prosent i Oslo.

– Det var overraskende positivt, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Oslo hadde den sterkeste 12 måneders veksten med en oppgang på 5,0 prosent, mens Bergen og Porsgrunn/Skien hadde svakest 12 måneders vekst med en oppgang på kun 0,1 prosent.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Fremover så tror vi fortsatt at tilbudsøkningen vil bli litt større enn etterspørselssiden klarer å henge med på, så vi tror prisene vil falle ut året og at begynnelsen på 2019 vil bli litt svakere enn normalt for starten på året, sier Macic.

Hun viser til at det er lagt ut ti prosent flere boliger for salg i oktober enn samme måned i fjor, men bare solgt seks prosent flere i samme periode.

– Dette er også en indikasjon på at prisene skal ned fremover, sier Macic.

Oslo var også den byen der det gikk raskest å selge bolig i oktober med en gjennomsnittlig salgstid på 25 dager, mot 43 dager på landsbasis. Tregest gikk det i Kristiansand med 79 dager.

Mot normalt

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken viser til at boligprisene i Oslo normalt stiger i oktober, men at de falt med 0,1 prosent sesongjustert. Også nominelt steg de mindre enn normalt.

– Ergo, prisene steg noe mindre enn normalt, sier Hov.

Handelsbanken viser til at osloprisene i løpet av de siste månedene har utviklet seg hakket dårligere enn landssnittet for øvrig og har de foregående tre månedene vært mer negativ enn vanlig for sesongen. Utviklingen i oktober var likevel bedre enn Handelsbanken hadde ventet ut ifra Obos-statistikken som kom fredag. Obos-leilighetene i Oslo falt i snitt 1,6 prosent i oktober, mot normalt 0,2 prosent i snitt de foregående 13 år.

Handelsbanken mener det fortsatt er fare for at boligprisene skal falle på kort sikt, særlig for Oslos del, skriver den i en fersk oppdatering. Banken tror likevel fallet er kortsiktig og viser til at høy ferdigstillelse av nye boliger etter hvert vil avløses av lavere byggeaktivitet, samtidig som aktiviteten i boligmarkedet er høy.

«Varelageret av boliger har riktignok økt permanent, men vi tror etterspørselen vil absorbere det økte tilbudet de neste årene. Vi opprettholder vårt syn om en moderat positiv prisutvikling de neste årene» skriver banken i sin oppdatering etter dagens boligprisstatistikk.

Business as usual

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det nå er «business as usual» i boligmarkedet.

– Det er lenge siden markedet har vært så velfungerende. Det er høye omsetningsvolumer, samtidig som temperaturen er lavere og omsetningstiden lengre. Det indikerer at selgerne er mer realistisk og at kjøperne forventer et stabilt boligmarked fremover, mener Geving.

Høy aktivitet

Ifølge Nordea er det mange boligkjøpere som nå tar kontakt med banken for å få finansieringsbevis, og mange blir realisert i form av kjøp.

– I løpet av oktober utstedte vi flere finansieringsbevis enn hva som er vanlig for denne tiden av året. Vi ser at det er mange boliger ute i markedet, og omsetningen er god, sier John Sætre som er leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Prisutviklingen er imidlertid mer avdempet enn hva Nordea har sett tidligere i år, og banken tror det også vil være utviklingen fremover.

– Det er en fornuftig balanse i markedet nå, hvor prisene ikke lenger øker i det kraftige tempoet vi har sett tidligere.

Han viser til at Nordea hittil ikke har sett tegn til at renteendringen fra Norges Bank og den oppjusterte rentebanen, har lagt noen stor demper på boligmarkedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Erna Solberg om KrF-striden: –Jeg reagerer på karakteristikken av partiene i regjering
02:18
Publisert: