– Vi venter at boligprisene vil falle videre de neste kvartalene, skriver makroøkonomene Jeanette Strøm Fjære og Kyrre Aamdal i DNB Markets ferske prognoserapport «Økonomiske utsikter» som ble lagt frem onsdag formiddag.

Boligprisene har nå falt tre måneder på rad. På landsbasis var prisene ned 3,9 prosent i juli sammenlignet med april, mens fallet i Oslo har vært på 7,3 prosent i løpet av samme tidsrom. 

DNB Markets mener det i hovedsak er tre forhold som fører til at boligprisfallet vil fortsette fremover: 

  • En forventning om at det nå pågår en moderat korreksjon i boligmarkedet etter oppgangen i 2015 og 2016
  • Bankenes tilpasning til boliglånsforskriften, som ble strammet inn fra nyttår, har gitt en reell innstramning i tilgangen til kreditt.
  • Et stort antall usolgte boliger i markedet, spesielt i Oslo indikerer at prisene vil falle videre siden de trolig må justeres ytterligere noe ned for at boligene som ligger ute skal selges unna.

Meglerhusets økonomer tror utviklingen snur i løpet av 2018. 

– Fortsatt lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, begrenser likevel hvor mye boligprisene vil falle og gjør at vi fra midten av 2018 igjen venter svak vekst, skriver Fjære og Aamdal.

Kan slå begge veier

De åpner imidlertid for at nedgangen de siste månedene i stor grad har vært drevet av et stemningsskift som raskt kan snu. 

– I så fall kan boligprisene begynne å stige igjen om kort tid. 

Samtidig åpner de for at fallet kan bli kraftigere enn de har lagt til grunn. Både som følge av at bankenes innstramninger vil fortsette å begrense husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet, og som følge av at en høy igangsetting av boliger kan bety at tilbudet av boliger øker markant fremover.

– Imidlertid vil trolig tilbudet komme mer gradvis enn igangsettingen normalt indikerer fordi mange boligbyggere har benyttet et unormalt godt marked de siste årene til å forhåndsselge boliger langt frem i tid, skriver Fjære og Aamdal.

Sterkere enn normalt

Utviklingen i boligmarkedet påvirker også meglerhusets samlede utsikter for norsk økonomi i årene som kommer. 

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland peker i rapporten på at nettopp høy vekst i boliginvesteringene, sammen med høyere forbruksvekst og mindre fall i oljeinvesteringene i år løfter veksten i norsk økonomi betydelig sammenlignet med det svake fjoråret.

– Farten ser ut til å holde seg oppe det neste året, for så å dabbe litt av. Impulsene fra finanspolitikken vil gå fra å være sterkt positive til nøytrale de neste årene. Dessuten fusker nå boligmotoren, skriver Haugland i prognoserapporten. 

Boligprisfall og lavere takt i boligbyggingen er faktorer som demper veksten fremover. 

Meglerhuset venter at veksten i fastlandsøkonomien i år vil ta seg opp til rundt to prosent fra fjorårets moderate vekst på 0,9 prosent, som var den laveste siden finanskrisen. 

I årene frem mot 2020 vil veksten holde seg like under to prosent, spår meglerhuset.

– En vekst i underkant av to prosent mot slutten av prognoseperioden er et halv prosentpoeng lavere enn snittet på 2000-tallet. Den er likevel trolig litt i overkant av det man kan regne som den nye normalen for Norge. Vi kan ikke forvente en gjentagelse av løftet i aktivitet og inntekter som oljeprisboomen på 2000-tallet ga grunnlag for, skriver Haugland. (Vilkår)

Teknikk-problemene i TV2 Sumo: -Det gjorde vondt langt inn i sjela
Direktør for TV2 Sumo, Cristian Birkeland, må innrømme at de tekniske problemene under visningen av Liverpools Premiere League sesongåpning skapte problemer for sjelslivet. Nå lager strømmekanalen nye tekniske rutiner.
01:18
Publisert: