Den såkalte avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, har vært heftig debattert av ulike aktører i eiendomsbransjen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget har nå lagt frem sitt endelige forslag til ny lov. De fleste av de mest kontroversielle forslagene står fortsatt, med unntak av ett:

Regjeringen foreslo først at ethvert arealavvik skal godtgjøres av selger. Det er nå endret til at arealavvik vil være en mangel dersom det skyldes feilmåling av takstmann, og avviket er større enn to prosent av boligens totale areal. Avviket må være på minst én kvadratmeter.

Komiteen understreker at loven ikke vil tre i kraft før forskriftene med nye krav til takstbransjen er klare – trolig ikke før tidligst sommeren 2020.

Ber stortingsrepresentantene trosse partipisken

En rekke aktører i eiendomsbransjen vært kritiske til den nye loven, som de mener er for dårlig utredet.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge mener saken er blitt offer for politisk prestisje, og at de borgerlige partiene ofrer egen ideologi og politiske klokskap når de fremmer lovforslaget.

– Regjeringen og de borgerlige partiene skaper nå stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig, sier han i en pressemelding.

Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer håper stortingsrepresentene i de borgerlige partiene vil ignorere «partipisken» når det skal stemmes over ny boliglov.
Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer håper stortingsrepresentene i de borgerlige partiene vil ignorere «partipisken» når det skal stemmes over ny boliglov. (Foto: Gunnar Lier)

Eiendom Norge melder at de vet det er intern motstand mot forslaget i regjeringspartiene, og ber stortingsrepresentantene stemme som de selv mener er rett.

– Regjeringen har kun tre stemmer overvekt i Stortinget og vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å stemme i tråd med deres overbevisning og ikke i tråd med partipisken, sier Dreyer i meldingen.

Overrasket over ikke å bli hørt

Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med at kravet til arealavvik er moderert, men reagerer på at innspillene deres rundt at minsteterskelen for mangelskrav senkes betraktelig ikke er blitt hørt.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har belyst de praktiske utfordringene i stortingshøringen og foreslått en konkret justering av minsteterskelen som ville balansert kjøpers og selgers interesser på en bedre måte. Det hadde vært klokere å innstille på en enkel justering nå, i stedet for å eksperimentere med en så lav minsteterskel, og det overrasker oss at dette ikke er utfallet av innstillingen fra regjeringspartienes representanter, sier administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en pressemelding.

Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og Huseiernes Landsforbund har vært positive til den nye loven hele veien, og ønsker forslaget vedtatt i Stortinget.

Opposisjonen fortsatt negative

Det nye lovforslaget skal opp til debatt i stortinget 16. mai.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil stemme ned forslaget.

– Vi er blitt møtt med innvendinger av en styrke som vi sjelden ser. En mer folkelig tilnærming vil være at lovforslaget er blitt slaktet med tunge juridiske innvendinger. Vi mener det ikke er gjort godt nok rede for hvordan lovendringene vil bidra til en mindre konfliktfylt bolighandel som jo er målet med forslaget, sier stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) i kommunal- og forvaltningskomiteen er uenig, og mener det er på høy tid å få gjennom endringer i loven.

Hun opplyser at det er bred enighet om lovforslaget i regjeringspartiene, og at de vil stå samlet om å stemme det frem.

– Arbeiderpartiet synes å være ute av stand til å løse problemer for vanlige folk. Ap velger å ta side med de profesjonelle aktørene som selvfølgelig ikke vil ha strengere krav. Det er på høy tid å få mer informasjon inn i bolighandelen for å styrke vanlige forbrukeres rettigheter, sier Lønseth.

– At Høyre ikke tar på alvor de innvendinger som sentrale aktører har gitt uttrykk for i denne prosessen er bekymringsfullt. Vi mener regjeringen kunne gjort en bedre jobb med å forankre forslagene på en grundigere måte. At Høyre nå er fornærmet på en samlet opposisjon tar jeg med knusende ro, kontrer Gåsemyr. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.