Plan- og bygningsetaten i Oslo skulle effektivisere – nå tar boligregulering dobbelt så lang tid

Gang på gang har Oslo-etaten varslet effektivisering etter kritikk mot treg saksbehandling – men på fem år er tidsbruken i plansaker fordoblet til over 2000 dager. Nå innrømmer etatsdirektør at tiltak «ikke har fungert».

Regulering av boligområder tar i dag dobbelt så lang tid som for fem år siden, og Plan- og bygningsetaten erkjenner at effektiviseringsarbeid foreløpig ikke har fungert. Bildet viser et av flere boligprosjekter under oppføring i Oslo sentrum.
Regulering av boligområder tar i dag dobbelt så lang tid som for fem år siden, og Plan- og bygningsetaten erkjenner at effektiviseringsarbeid foreløpig ikke har fungert. Bildet viser et av flere boligprosjekter under oppføring i Oslo sentrum.Foto: Gunnar Lier
Publisert 2. November 2022, kl. 03.02Oppdatert 2. November 2022, kl. 15.44