Det er vært en evig runddans: Refs fra utbyggere, kommunegranskere og politikere er blitt møtt med selvransakelse i Plan- og bygningsetaten – og løfter om nye tiltak som skal få fortgang på boligreguleringen i byen med Norges høyeste kvadratmeterpriser. Til tross for at boligprisene i Oslo har falt de siste månedene, er de fortsatt nær 90 prosent høyere enn for ti år siden.

Tiden som går frem til et planlagt boligområde gis grønt lys, er blitt trukket frem som en viktig årsak til Oslos boligmangel.