Tirsdag legger Eiendom Norge frem ferske boligpristall for mai. Tall fra tidligere måneder i år viser en tydelig utflating i boligprisene. Den sesongjusterte månedsveksten stoppet opp i april. Meglerkjedene DN har snakket med melder om større tilbud, færre budgivere og lengre omsetningstid. Nå tror de boligprisfallet kommer i Oslo. Ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets er situasjonen i boligmarkedet ganske uendret, men at kjøperne får mer makt enn tidligere og kan sikre seg noen gode kupp. 

1 Flere meglerkjeder melder nå om et omslag i boligmarkedet. Hva har det å si for dem som nettopp har kjøpt?

– Jeg tenker at de som nettopp har kjøpt vil ønske å bo en stund, så hvis de nettopp har kjøpt tror jeg ikke man trenger å tenke så mye på at man får en utflating i prisene. Hvis det er sånn at man har strukket seg veldig langt lånemessig og lagt inn en forventning om at prisene skal stige, vil man kjenne på det nå. Men det virker mer som at spekulanter tar litt gevinst og at det derfor kommer objekter inn i markedet.

2 Og hva har det så si førstegangskjøpere som vil inn i boligmarkedet nå?

– Selv om det er et omslag har ikke prisene falt, og er på et høyt nivå. Situasjonen har sånn sett ikke endret seg mye. For mange førstegangskjøpere er det fortsatt vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Men nå får man kanskje flere objekter å velge mellom, og selv om gjennomsnittsprisen ikke faller mye, kan det være at førstegangskjøpere kan gjøre noen kupp. 

3 Hvilke faktorer følger dere med på fremover?

– Mange nye boliger vil komme inn på markedet i løpet av slutten av året, og det er en effekt som ikke har kommet fullt ut i markedet. Hvis byggeaktiviteten fremover fortsetter opp i samme tempo som i 2016 risikerer man at man sitter der med flere boliger enn man trenger. Det kan gi et mer markert fall i boliginvesteringene og negative vekstimpulser i norsk økonomi. 

4 Hva kan skje hvis boligprisene begynner å falle?

– I utgangspunktet burde det ikke ha så mye å si. Faller det 20 prosent, er vi bare tilbake til det nivået vi var på i fjor. Men det vil selvfølgelig kunne ha noe å si for dem som skal kjøpe. Får vi et markert omslag er faren at folk kutter ned på forbruket. Privat forbruk står for om lag halvparten av fastlandsøkonomien og har mye å si for aktivitet og arbeidsledighet.

6 Hva frykter dere mest?

– En renteoppgang er lite sannsynlig, men vil kunne være en utløsende faktor for boligprisfall. Norges Bank vil trolig ikke sette opp renten med det første, men kan tvinges til det hvis rentene stiger internasjonalt. Og det er mange husholdninger som er sårbare for en renteoppgang. Det kan gi ganske kraftige utslag i boligmarkedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.