Boligutvikler Joachim Sandvold (29) og familien har slått seg opp på leiligheter og næringseiendom på Frogner på Oslos vestkant og ellers i byen. Nå går ferden utenfor bygrensen.

Familien kjøpte nemlig i fjor næringseiendom på Råde i Østfold, og på Vinstra i Gudbrandsdalen. Eiendommene er leid ut på lange kontrakter.

Det var Bik Bok-klesgründer Kenneth Sandvold (66) har under navnene Naturbetong og Frognerbygg bygget opp familieeiendomsselskapet. Nå er det eldstesønnen Joachim som har det daglige ansvaret for selskapet der virksomheten er samlet i Sandvoldgruppen as, og kunne rapportere om inntektsvekst i fjor.

– Økningen skyldes hovedsakelig høyere aktivitet innen boligutvikling, økte leieinntekter har også bidratt positivt i perioden, heter det i årsberetningen.

Imidlertid har prosjektkostnadene økt mer enn salgsinntektene, og marginene på boligutvikling er derfor redusert.

Selv om resultatet ble noe redusert, regner styret med at den positive utviklingen vil fortsette fremover.

Sandvoldgruppen startet bygging av minst 119 boliger i fjor, og overleverte 172. Det ventes overlevering av minst 115 i år. Ved utgangen av året venter selskapet å ha ytterligere rundt 520 boliger under regulering.

– Styret ser positivt på markedsutsiktene for boligutvikling og nyboligsalg på utvalgte sentrale beliggenheter i Stor-Oslo-regionen, heter det, der lav bygging, innflytting, lave renter ventes gi fortsatt stabil etterspørsel etter nye boliger. (Vilkår)