Planene er nå klare for det som blir en av Norges aller mest kostbare eiendommer. Odd Johnny Winge (42) kjøpte i januar en tredje eiendom i P.T. Mallings vei på Bygdøy i Oslo, og nå har arkitekten sendt inn byggesøknader til kommunen.

Ifølge planen skal dagens boliger rives og tomtene bygges ut med ett frittstående hus og to hus som er bundet sammen med en smal korridor. Den fremre delen med fasade mot sjøen blir eiendommens hoveddel. Den andre ligger litt høyere og vil ha utsikt over den fremre delen.

Odd Johnny Winge kaller sitt private selskap, som han har kjøpt eiendommene gjennom, «Illuminati».
Odd Johnny Winge kaller sitt private selskap, som han har kjøpt eiendommene gjennom, «Illuminati». (Foto: Luca Kleve-Ruud)

«Den nye boligen trapper seg således nedover i landskapet, mot sjøen», heter det i søknaden.

Mellom de to delene skal det være en uteplass, som altså er helt skjermet fra tre kanter.

«Mellom de to delene og mellombygget, dannes et skjermet uterom som slipper ettermiddagssol og lys inn i den lavere fremre delen. I dette uterommet planlegges bevart noen høye trær som i dag står mellom de to eksisterende boligene.»

I tillegg kommer båthus, som allerede står på eiendommen, og som ikke er omfattet av søknaden.

DN har ikke klart å få kontakt med arkitekten som tegner huset. Winge skriver på SMS at han ikke har noen kommentar til saken.

Tegningen fra Lund Hagem Arkitekter viser nord-østfasaden på prosjektet, som har fått navnet «Villa Winge». Hoveddelen er til venstre, med fasade mot vannet, mens delen til høyre ligger litt høyere og skal ha utsikt over. Mellom de to delene er det en uteplass som skjules fra denne vinkelen av en korridor, som kobler delene sammen. Røde stiplede linjer som knapt synes her, viser at reguleringen ville tillatt høyere bygg. Mange trær skal bevares.
Tegningen fra Lund Hagem Arkitekter viser nord-østfasaden på prosjektet, som har fått navnet «Villa Winge». Hoveddelen er til venstre, med fasade mot vannet, mens delen til høyre ligger litt høyere og skal ha utsikt over. Mellom de to delene er det en uteplass som skjules fra denne vinkelen av en korridor, som kobler delene sammen. Røde stiplede linjer som knapt synes her, viser at reguleringen ville tillatt høyere bygg. Mange trær skal bevares. (Foto: Plan tegnet av Lund Hagem Arkitekter)

Tjente en milliard kroner

Winge tjente gode penger da han var med i videotelefoniselskapet Tandberg, som i 2010 ble solgt til Cisco. Men de virkelig store pengene, som gjør ham i stand til å handle dyre eiendommer, tjente han da han sammen med Tandberg-kollegene Fredrik Halvorsen og Geir Langfeldt solgte videokonferanseselskapet Acano til Cisco i 2015. Salget sikret hver av dem én milliard kroner, bare tre år etter at de tre gikk inn i selskapet.

Trioen fortsetter å investere sammen, gjennom selskapet Ubon Partners.

Les om ett av selskapene Ubon Partners har investert i: Gründerselskap trykker på gassen og henter 150 nye millioner

Tre kjøp

P.T. Mallings vei er blitt omtalt som en av Oslos aller mest attraktive gater, og Winge kjøpte først strandeiendommen nummer 38 for 69 millioner kroner i desember 2016. Det var et stykke under prisantydningen på 80 millioner.

Så la han til nummer 34 for 30 millioner kroner og nummer 34 B for 20 millioner i januar i år. Totalt har han altså brukt 119 millioner kroner på tomter. Riving og bygging av eiendom i høy kvalitet er heller ikke billig, og megler Tom E. Johnsen i Sem & Johnsen, som formidlet salget av strandtomten, anslo overfor DN en pris på 60.000–70.000 kroner per kvadratmeter.

Ifølge planen fra Lund Hagem Arkitekter skal Winge få mange kvadratmeter å boltre seg på. For det todelte hovedhuset, som ligger på to av tomtene, er det søkt om å sette opp et hus på totalt 900 kvadratmeter, der 527 er boligareal. I tillegg søkes det om å sette opp et bygg på 390 kvadratmeter på den sist kjøpte eiendommen, der 224 kvadratmeter er boligareal og 75 kvadratmeter er «åpne arealer». Det gir et planlagt totalareal på over 1200 kvadratmeter.

Ingen maksimering

Tre av naboene har kommet med merknader til bygget. De handler ikke om byggene, men prosessen. Naboene har bekymringer knyttet til bruk av en nabovei til anleggstrafikk, støy, mulige skader på vei og rør og sikkerhet under byggingen, ikke utformingen av boligene.

De planlagte byggene er langt mindre enn det som kunne vært bygget på de tre tomtene. Både fotavtrykk og høyde er et stykke under maksimal utnyttelse.

Men så er det da også snakk om svært romslige tomter. Strandeiendommen er på hele 6,8 mål, der 2,5 mål lengst unna vannet er regulert til boligformål. Den andre tomten er på 0,8 mål og den tredje på 0,7 mål. Det er altså snakk om 4,7 mål til boligformål og 8,3 mål totalt, som vil si ett mål mer enn en fotballbane.

River Torp-hus

På hver av de tre tomtene står det i dag en enebolig og et garasjebygg, alle bygget i første halvdel av 70-tallet. Den ene boligen med garasje er tegnet av Niels Torp arkitekter, men ingen av byggene er på listene over verneverdige bygg. Ifølge planene skal alle rives.

Siden den ene eneboligen også inneholder en sokkelleilighet, vil antall boenheter reduseres fra fire til to.

Ifølge søknaden skal begge de nye boligene bygges i «mørke og naturlige materialer». Det skal være tegl, pigmentert betong og metallkledning, materialer som ifølge søknaden allerede finnes i nabolaget.(Vilkår)

Hvem er det egentlig som tar forbrukslån?
01:46
Publisert: