Finansdepartementet mener Odd Kalsnes, som er kjent for å være eiendomsmegler for dyre boliger i Oslo-området, har brutt eiendomsmeglingsloven gjentatte ganger.

Etter at Finanstilsynet undersøkte advokatens engasjement i handel med fast eiendom, vedtok det i 2015 å forby Kalsnes å drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, og å være fagansvarlig og ansvarlig megler.

Stevnet Finansdepartementet

Kalsnes mente vedtaket var ugyldig, og sendte en klage til Finanstilsynet. Den ble sendt videre og behandlet av Finansdepartementet i 2017.

Da departementet mente vedtaket var gyldig, stevnet Kalsnes departementet. Han tapte saken i tingretten i februar i 2018 og anket til Borgarting lagmannsrett.

Mandag 28. januar tapte Kalsnes saken også der.

«Lagmannsretten mener at Finansdepartementet har gitt en grundig og fyllestgjørende begrunnelse for vedtaket på dette punktet, og at det ikke har fremkommet noe nytt av betydning under bevisførselen for lagmannsretten som tilsier en annen vurdering,» heter det i dommen.

Kalsnes er fortsatt uenig. I en epost til DN skriver han at dommen «må ankes, ikke bare på egne vegne, men på vegne av hele bransjen».

«Grove og gjentatte overtredelser»

Lagmannsretten skriver i dommen at Finansdepartementet har gitt en grundig begrunnelse for vedtaket om å frata Kalsnes retten til å drive eiendomsmegling, og at det under rettssaken ikke har kommet frem nye bevis som gir grunn til å gjøre en ny vurdering etter dommen i tingretten i 2018.

Retten mener Kalsnes har overtrådt forbudet mot å drive handel med fast eiendom, forbudet mot partsrepresentasjon og forbud mot egenhandel i eiendomsmeglerloven i forbindelse med tre eiendommer på Frogner i Oslo,

I tillegg skal han ha oppgitt feil informasjon til Finanstilsynet om sine interesser i firmaet Prosjektutvikling Eiendom as.

I retten har det også kommet fram at Kalsnes har flyttet penger for å unngå arrestbeslag i en tvist om oppgjør etter samlivsbrudd. I dommen blir det trukket fram at disse handlingene «må anses som 'mislige forhold' som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av eiendomsmeglingsvirksomheten kan være til skade for allmenne interesser …».

Videre heter det i dommen at «Disse forholdene sett i sammenheng med de øvrige forholdene gjør at det foreligger grove og gjentatte overtredelser av eiendomsmeglingsloven … De samme forholdene tilsier at det er utilrådelig å la Kalsnes drive eiendomsmeglingsvirksomheten videre … Det må også legges til grunn at Kalsnes er uegnet til å drive slik virksomhet.»

«En stor belastning»

Finanstilsynets undersøkelse av Kalsnes ble satt i gang på bakgrunn av et konkret tips.

I en epost til DN forteller Kalsnes at han ikke fikk tilstrekkelig tid til å vurdere dokumentene Finansdepartementet baserte vedtaket sitt på. Han mener det var en feil som ikke ble rettet opp i tingretten, og heller ikke i lagmansretten.

Både tingretten og lagmannsretten avviser i dommen at det har skjedd noe feil i saksbehandlingen, og mener Kalsnes har fått god nok tid til å vurdere de aktuelle dokumentene.

Kalsnes skriver videre til DN:

«Lagmannsretten legger til grunn at jeg har drevet med annen virksomhet, egenhandel og såkalt partsrepresentasjon. På disse punktene er ikke bare bevisvurderingen feil, men også rettsanvendelsen.

Saken gjelder forhold som ligger ti år tilbake i tid. Den har vært en stor belastning for meg siden 2015. Den er prinsipielt viktig for rammebetingelsene for eiendomsmeglere og alle som utøver regulert virksomhet under tilsyn av Finanstilsynet. Derfor vil dommen bli anket.»

Fortsetter i Privatmegleren

Dersom dommen blir stående, vil den hindre Kalsnes i å være ansvarlig eiendomsmegler. Han kan likevel fortsette som meglerfullmektig der en ansvarlig megler er med på alle oppdrag.

Kalsnes har siden 2007 vært partner i Privatmegleren Aveny. Etter dommen i tingretten i 2018, har han jobbet som meglerfullmektig. Det vil han fortsette med også etter dommen i lagmannsretten, opplyser administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Vi har aldri erfart at Kalsnes har hatt avvik på noe, men på grunn av vedtaket fra Finanstilsynet har kontoret selv valgt å innføre ekstra rutiner for kontroll, sier Meier.

– Frykter dere at dommen mot Kalsnes skal påvirke Privatmeglerens renommé?

– Det tror jeg vi skal heve oss over. Vi skal ikke være noen moralens voktere utover det Finanstilsynet og Finansdepartementet er. Hvis de mener han kan jobbe som fullmektig, kan han det. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Endelig er elbilen Audi E-tron kommet til Norge: Men hvor langt går den når det er minus 10, snø og slaps?
03:08
Publisert: