Det kommunale foretaket Boligbygg må betale tilbake 13 millioner kroner etter å ha skaffet seg tilskudd fra Husbanken.

Da foretaket skulle sikre nye boliger til byens vanskeligstilte på Oslos vestkant, fikk Boligbygg gigantbeløp utbetalt fra Husbanken som rent tilskudd.

I løpet av de siste to årene har transaksjonene vært gjenstand både for granskninger og politietterforskning. For ett år siden konkluderte Deloitte med at kommunen hadde betalt 80-115 millioner kroner i overpris. I tiden som fulgte har Husbanken engasjert KPMG for å gjøre uavhengige verdivurderinger som snevrer inn intervallene i prisbildet.

Boligbygg-saken

Her finner du DNs artikler om Boligbygg-skandalen fra oktober og frem til i dag.

Les alt om saken

– Boligbygg har betalt for mye for disse boligene på vedtakstidspunktet. Tildelingene har blant annet vært basert på prosjektkostnader, sier Helene Jordheim, som er avdelingsdirektør for lån og tilskudd.

Husbanken ser alvorlig på at utbetalingene er gjort på feilaktig grunnlag.

– Vi har som oppdrag at offentlige midler forvaltes riktig opp mot formålet, som i denne saken omhandler tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er vårt samfunnsoppdrag, sier Jordheim.

Fikk ut ni millioner for mye

Husbanken valgte å fryse alle utbetalinger umiddelbart etter at DN avdekket hvordan investorer hadde beriket seg på raske videresalg til Boligbygg. Den gangen skrev DN at Boligbygg totalt hadde søkt om 165,5 millioner kroner i tilskudd til eiendomskjøpene som ble gransket.

Nå har Husbanken sendt ut et forhåndsvarsel om tilbakebetaling:

  • I ti tilfeller har Boligbygg fått utbetalt for mye i tilskudd, ifølge Husbanken. Oslo kommune må tilbakebetale 13 millioner kroner.
  • I ytterligere 41 saker er tilskudd innvilget, men ikke utbetalt. Her blir vedtakene omgjort og Boligbygg går glipp av 16 millioner i søkte tilskudd.

Den største feilaktige enkeltutbetalingen var for Neuberggata 24 på Majorstua. Her må det kommunale foretaket betale tilbake 9,1 millioner kroner for tilskudd basert på overpris.

Kan få mer tilskudd

Boligbyggs nyansatte administrerende direktør Marit Jakobsen Leganger har selv ikke stilt til intervju. I en epost formidlet gjennom kommunikasjonsavdelingen skriver hun følgende:

– Vi har hatt en god dialog med Husbanken i tiden etter at kjøpssaken ble avdekket, og ønsker selvsagt å rydde opp i feil som ble begått i forbindelse med eiendomskjøpene i perioden 2015-2017. Vi er klare til å tilbakebetale feilutbetalingene som er fremkommet av Husbankens gjennomgåelse.

Husbanken utelukker ikke at kommunen vil få tilskudd for nye prosjekter.

– Husbanken er invitert til et møte med Boligbygg. Vi vil åpne igjen for tilskudd når det kan dokumenteres at det er en tilfredsstillende kjøpsorganisering og kvalitetssikringen er på plass.

DN skrev nylig at enda et eiendomskjøp som Boligbygg hadde gjort til overpris ble avdekket tidligere i år. Kjøpet ble avdekket etter at Deloitte hadde gransket foretaket i nærmere ett år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.