Revisjonsfirmaet Deloitte gransker for øyeblikket alle kjøp Boligbygg har gjort utenfor det åpne markedet fra 2015 og frem til i dag.

«Undersøkelsen skal være bredt innrettet. Den skal omfatte relevante aktiviteter på alle nivåer i Boligbyggs organisasjon samt relevante aktiviteter foretatt av Boligbygg som foretak, herunder Boligbyggs samhandling med andre virksomheter i Oslo kommune og eksterne aktører», står det i mandatet Deloitte har fått fra Boligbyggs styre.

Les dokumentaren «Kommunehaiene»: Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere

Satser på første kvartal

Nå bekrefter Boligbyggs styreleder Stig L. Bech overfor Estate Nyheter at rapporten ligger an til å være ferdig i løpet av første kvartal.

– Det er god fremdrift i granskningen fra Deloittes side, herunder at de fortsatt satser på å ha rapporten klar i løpet av første kvartal. Rapport fra Kommunerevisjonen vil komme i etterkant, sier Bech.

Boligbygg har stanset alle eiendomskjøp i forbindelse med granskningen.

Les denne spesialen:Slik ble Boligbygg-saken rullet opp steg for steg

– De alvorlige manglene vil bli håndtert

Bech forteller til Estate Nyheter at det arbeides med å få på plass en struktur som skal gi gode rutiner i tiden fremover.

– Styret jobber nå med særlig fokus på å etablere en organisering på kjøpssiden som sikrer en trygg og kommersielt adekvat prosess innenfor rammene vi gis av bystyret, samtidig som alle øvrige oppgaver utføres videre som normalt. De alvorlige mangler som ble avdekket i fjor vil bli håndtert, sier han. (Vilkår)

Boligbygg-leietager: – Når jeg kommer meg inn her, føler jeg at jeg kommer inn i en liten celle
Tone Kristiansen (65) leier av Boligbygg i Oslo. Leiligheten til 9000 kroner måneden er plaget med insekter, lukt og hull i veggene.
02:38
Publisert: