Raske mellomtransaksjoner, mellommenn med konkurshistorikk og et stort antall eiendomskjøp utenfor det åpne markedet.

DNs beskrivelse av kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg får toppolitikere i Oslo til å reagere.

– Nå må alt undersøkes. Boligbygg har ikke brukt mye tid på dette foreløpig, men nå har de tenkt å gjøre undersøkelser. Dette vil få etterspill, sier Peter N. Myhre (Frp), som sitter i finanskomiteen i Oslo.

Frps Peter N. Myhre vil ha alle sider av Oslo kommunes boligkjøp undersøkt
Frps Peter N. Myhre vil ha alle sider av Oslo kommunes boligkjøp undersøkt (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix)

Prisen på en bygård i Lilleakerveien steg med 20 millioner i løpet av tre dager før kommunen fikk hånd om den. Bak salget sto den ukjente snekkeren Carl Thomas Andersson (45) som de siste årene har jobbet tett med den omstridte investoren Øyvind Hornnæss. Begge har konkursfortid.

Fredag troppet skattekrim med bistand fra politiet opp hjemme hos Andersson og Hornnæss samt hos Geir Fredriksen. Sistnevnte er innleid i Boligbyggs kjøpsteam som håndterer milliardverdier på vegne av skattebetalerne.

Ikke noe kritikkverdig

I et møte i finanskomiteen torsdag kveld, ble gruppen informert om at en sak er under oppseiling i Boligbygg og at det er igangsatt granskning.

– Boligbygg har informert finanskomiteen om at det er gjort undersøkelser og at det ikke er funnet noe kritikkverdig så langt, sier Myhre.

Geir Lippestad (Ap) er ansvarlig byråd og generalforsamling for Boligbygg. Han ble informert av Boligbygg 18. september om at foretaket hadde engasjert BDO for å sjekke rutiner i det lille kjøpsteamet som håndterte leilighetskjøp for 869 millioner kroner bare i fjor.

– Jeg som ansvarlig byråd forventer at foretaket forvaltes effektivt og samhandler med seriøse aktører. Derfor ser jeg veldig alvorlig på det som nå fremkommer. Nå må vi se om gode rutiner og retningslinjer er på plass. Det kan ikke være tvil om hvor kommunen står her, sier Geir Lippestad som er byråd for næring og eierskap.

– Har du inntrykk av at Boligbygg har god kontroll på kommunens leilighetskjøp?

– Nå er det to prosesser som løper. BDO gjennomgår alt av rutiner for direktekjøp og så blir det startet granskning av påståtte kritikkverdige eller straffbare forhold. Derfor er det viktig å avvente. Vi kan ikke akseptere mistanke rundt kommunale foretak, sier Lippestad.

Har du vært kjent med at mellommenn har hatt konkurshistorikk?

– Det har ikke vært tema så langt, men er noe jeg er blitt kjent med i dag. Det har ikke vært på mitt bord.

Hva tenker du om at en medarbeider tilknyttet Oslo kommune nå blir undersøkt av Skattekrim?

– Dette er jeg gjort kjent med gjennom mediene. Jeg er glad saken blir tatt alvorlig og at kontrolletater gjør en jobb for å gi et detaljert bilde av saken.

Myhre håper nå å få avklart om Oslo kommune har betalt overpris for de rundt 200 leilighetene som kjøpsteamet i Boligbygg handler hvert år.

– Viktigheten forsterkes av at det dreier seg om fryktelig mye penger. Dette er ikke en sak om at Oslo kommune har unnlatt å sende en vedlikeholdsjobb ut på anbud. Her er det snakk om hundrevis av millioner kroner for kommunen, sier Myhre.

Slipper unna politisk behandling

I dokumentaren i DN Magasinet ble det beskrevet hvordan salget av en bygård Grønnegata ble splittet på flere transaksjoner slik at handelen ikke ble behandlet politisk. Alle eiendomskjøp over 50 millioner krever politisk behandling. Ved å dele opp i flere transaksjoner unngikk salget å bli behandlet av bystyret.

Nå skal denne grensen paradoksalt nok heves. For i det samme møtet som finanskomiteen ble informert om at Boligbygg nå granskes, var denne beløpsgrensen oppe til behandling.

– Jeg regner ikke med at det blir noe av nå. Hvis det er riktig at det jukses med regelen allerede når den er på 50 millioner, kan man jo lure på hvordan det blir hvis den heves til 85 eller 100 millioner kroner, sier Myhre.

Lippestad opplyser at han ikke har hatt detaljert kunnskap om at eiendomskjøp har vært delt opp for å unngå å komme opp i en størrelse for politisk behandling.

– Er det fare for at Oslo kommune har betalt overpris?

– Det har jeg ikke kunnet vurdere. Boligbygg har handlet ut fra innhentede takstrapporter, svarer Lippestad.

– Tar du noen form for selvkritikk for situasjonen som har oppstått?

– Nå starter en granskning, og jeg er sikker på at når den er foretatt så vil rutiner bli endret hvis det er konklusjonen. Mitt klare anliggende er at vi skal ha gode og seriøse partnere og ryddige prosesser.

Myhre og Frp har vært de store kritikerne mot strategien der kommunen skal bruke milliardbeløp for at flyktninger, sosialklienter, langtidssyke og barnefamilier med skakkjørt økonomi skal få leiligheter i de mest attraktive bydelene i Oslo.

– Vi har ikke hatt mistanke om at det er noe muffins her, men på prinsipielt grunnlag er vi skeptiske til at Oslo kommune skal kjøpe opp halve byen, sier Myhre.(Vilkår)

En viktig grunn til at det ligger an til budsjettenighet i høst
Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN, kommenterer statsbudsjettet.
01:22
Publisert: