–Helt siden DN rullet opp Boligbyggskandalen har det hengt et stort spørsmålstegn over Lippestad. Og siden dominobrikkene har falt i tur og orden med styreleder og direktør, var Lippestad den naturlige neste brikken, sier nestleder Øystein Sundelin (H) i finanskomiteen i Oslo.

Sundelin har fulgt Boligbygg-skandalen tett og har tatt initiativ til en spesiell høring i finanskomiteen, som vil finne sted på nyåret.

DN skrev i en dokumentar 13. oktober at Boligbygg har kjøpt leiligheter for hundrevis av millioner direkte av selgere med tvilsom forretningshistorikk. I mange av kjøpene mangler det essensiell dokumentasjon som takster og eposter mellom kjøper og selger. I forrige uke ble en tidligere Boligbygg-konsulent og en av selgerne siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

– Dette avslutter på ingen måte saken. Vi har fortsatt granskninger og høring foran oss, og byrådet har fremdeles mye å svare for, sier Sundelin.

Finanskomiteen ble for to uker siden informert om funnene i en fersk rapport om Boligbygg. Revisjonsfirmaet BDO har vurdert både ledelsens styring og kontroll og de ansattes rutiner ved kjøp av eiendom. På 16 av 27 definerte punkter gis det strykkarakter, som defineres som at «obligatoriske tiltak» kreves. Etter at denne rapporten ble kjent, har både administrerende direktør i Boligbygg og ansvarlig byråd, Geir Lippestad, gått av.

Lippestad & Johansen

– For en stund tilbake spurte Geir meg om avløsning. Det var på samme tid som det var i ferd med å seile opp en sak om Boligbygg, og jeg spurte ham om han ville håndtere den saken en stund til før han gikk av. Nå er hele styret byttet ut, ny midlertidig leder er på plass og vi er på slutten av et år. Tidspunktet var riktig nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Øystein Sundelin (H) er nestleder i finanskomiteen i Oslo.
Øystein Sundelin (H) er nestleder i finanskomiteen i Oslo. (Foto: Solstad,Fredrik)

Geir Lippestad, som ble utnevnt som byråd for næring og eierskap i Oslo etter bystyrevalget i 2015, forteller at han har vurdert å gi seg som byråd en god stund.

– I høst måtte jeg ta en vurdering på om jeg skulle tilbake til faget mitt eller ikke. Jeg begynner som advokat igjen på nyåret, sier den avtroppende byråden.

Som byråd har Lippestad blant annet hatt ansvar for norgeshistoriens største krafttransaksjon da Oslo kommune kjøpte tilbake hele Hafslund. Han fikk også ansvar for å følge opp Tøyenavtalen, som ble vedtatt av Oslos politikere i 2013. Boligbygg skulle kjøpe 1150 nye kommunale leiligheter innen 2020, de fleste av dem i bydeler på vestkanten.

De neste fire årene er det avsatt 1,9 milliarder kroner til nye boligkjøp, men i kjølvannet av Boligbygg-skandalen er alle kjøp nå stanset.

Lund & Lippestad

– Folk på vestsiden får også problemer med økonomien, rus og psykiatri. De fortjener også en bolig. Det å ha store ansamlinger kommunale boliger på et lite område, gir i tillegg større utfordringer med skoler og velferdstilbud. Det å ha en god fordeling av kommunale boliger utover byen, er god sosialpolitikk. Nå blir det opp til det nye styret og ny daglig leder å vurdere hvordan dette kan gjøres på best mulig måte, sier Lippestad.

– Hvorfor har det gått så galt i Boligbygg?

– Det har vært ytterst viktig å få ordentlig dokumentasjon og grundig kunnskap om hva som har skjedd. Jeg synes DN har gjort en kjempejobb i å sette søkelys på så graverende forhold. Nå vil Deloitte-rapporten svare grundig på spørsmålene som er stilt, og kommunerevisjonen vil se på eierstyringen. Da har vi det fulle bildet og styret og ledelsen vil ha et godt styringsgrunnlag for å lage bedre systemer. Men det å garantere seg helt mot korrupsjon – at det ikke er noen brodne kar nedover i systemet, det tror jeg alle skjønner at er umulig, sier Lippestad.

Geir Lippestad går av som byråd for næring og eierskap og erstattes av Kjetil Lund (til høyre). Til venstre for Lund står Rina Mariann Hansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Raymond Johansen, Robert Steen (Ap), Tone Tellevik Dahl (Ap), Hanna E. Marcussen (MDG) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG).
Geir Lippestad går av som byråd for næring og eierskap og erstattes av Kjetil Lund (til høyre). Til venstre for Lund står Rina Mariann Hansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Raymond Johansen, Robert Steen (Ap), Tone Tellevik Dahl (Ap), Hanna E. Marcussen (MDG) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG). (Foto: Fartein Rudjord)

– Tar du selvkritikk for manglende styring av Boligbygg?

– I stedet for å komme med egne vurderinger av det, skal Deloitte og kommunerevisjonen vurdere min rolle. Jeg mener at eierstyringen er i henhold til de strukturer og retningslinjer Oslo kommune har. Den endelige konklusjonen får vi trekke på nyåret, men det er selvfølgelig alltid slik at ting kunne vært gjort annerledes.

Under en symbolsk nøkkeloverrekkelse på rådhuset tirsdag, overlot Lippestad stafettpinnen til partikollega Kjetil Lund. Han har tidligere blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet og kommer nå fra jobben som direktør i Statkraft.

Carlsen & Christoffersen

Mandag ble det kjent at Boligbyggs mangeårige toppsjef Jon Carlsen trekker seg fra jobben. Beslutningen er tatt i «forståelse» med det nye styret, og han slutter i jobben umiddelbart. På nyåret begynner han i en ny jobb i Oslo kommune, står det i en pressemelding fra Boligbygg.

«De siste månedene i Boligbygg har vært svært krevende for meg og organisasjonen for øvrig. Det er viktig at tilliten til selskapet gjenopprettes raskest mulig slik at foretaket kan konsentrere seg om de oppgavene som ligger til foretaket fremover. Jeg mener jeg kan bidra til dette ved å stille min plass til rådighet for en ny leder som kan ta ansvaret videre», skrev Jon Carlsen i pressemeldingen.

Tirsdag pakket Geir Lippestad sakene sine, og Kjetil Lund overtar jobben som byråd for næring i Oslo.
Tirsdag pakket Geir Lippestad sakene sine, og Kjetil Lund overtar jobben som byråd for næring i Oslo. (Foto: Fartein Rudjord)

– Jeg har ingen kommentarer utover det som står i pressemeldingen, skriver Carlsen i en epost.

Ny toppsjef i Boligbygg blir Øivind Christoffersen. Han var i mange år toppsjef i Statsbygg, og er i dag styreleder i Oslo kommunes foretak Omsorgsbygg, som sorterer under samme byråd som Boligbygg. Christoffersen, som skal ha jobben til styret finner en ny permanent toppsjef til Boligbygg, begynner i jobben 10. januar.

– Det første jeg vil gjøre er å danne meg et bilde av situasjonen og få en relasjon til organisasjonen. Jeg vil gripe tak i det som er påpekt i BDO-rapporten. Det går på ting knyttet til en del arbeidsprosesser, spesielt på kjøpssiden – at vi får det ordentlig på stell, sier Christoffersen.

Løpende orientert

– Jeg synes det er veldig bra at det nå er satt inn et nytt styre og ny daglig leder, det var det åpenbart behov for. Men denne saken er ikke over, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Kort tid etter DNs første artikkel om Boligbyggs tvilsomme kjøp, ble styreleder og et styremedlem byttet ut. Så, i midten av november, ble de resterende profesjonelle styremedlemmene byttet ut. I dag er det bare de ansattes styrerepresentanter som er igjen fra det forrige regimet.

– Jeg er veldig glad for at alle steiner nå snus. Jeg vil berømme Dagens Næringsliv for et veldig grundig og skikkelig arbeid. Dere har bidratt til sette fingeren på ting vi må bli mye bedre på. Denne saken er krevende og påvirker naturlig nok også omdømmet vårt. Etter at DN skrev om saken i oktober er jeg blitt holdt løpende orientert, sier Johansen.

– Hva tenker du om ditt eget ansvar?

– Boligbyggs løpende drift er ikke en del av et sakskompleks som blir forelagt meg. Boligbygg har hatt en egen administrasjon, et ansvarlig styre og en generalforsamling. Det er viktig at beslutningsprosesser, kontroll og rapportering fungerer som de skal, sier Johansen.

– Hva skjer med Tøyenavtalen nå?

– Når det gjelder den delen av Tøyenavtalen som omhandlet kjøp av 600 boliger, så ble det målet nådd i fjor som forutsatt. Så er noen av disse kjøpene nå gjenstand for granskning. Det er det en egen prosess rundt. Her er det flere spørsmål til gjennomføringen. Var teamet som skulle følge opp så djerve målsetninger robust nok? Dette får vi svar på i Deloitte-rapporten. Det har opplagt vært krevende å kjøpe boliger på Oslo vest i et brennhett boligmarked. Da er det avgjørende å vite at man har full kontroll, sier Johansen.(Vilkår)

Boligbygg-skandalen

Her finner du DNs artikler om Boligbygg-skandalen fra oktober og frem til i dag.

Les alt om saken
Julen er ikke helt som du tror: Grunnkurs i julenisse
Julenissen er tyrkisk. Og nederlandsk. Men først og fremst amerikansk. Men det er ikke Cola som har farget han rød.
01:36
Publisert: