– Alt tyder alt på at kommunen ikke bare har kjøpt til markedspris – og isolert sett bidratt til prispress – men faktisk har handlet boliger til overpris. Det virker veldig spekulativt og svært lite tillitvekkende, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund, som tar forbehold om at DNs opplysninger stemmer.

I en dokumentar lørdag fortalte DN at Oslo kommunes foretak Boligbygg har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere. Kjøpene preges av raske mellomtransaksjoner og raske og store gevinster. Alle kjøpene har vært utenfor det åpne markedet, og i mange mangler det takster og annen informasjon som kan dokumentere prissetting og dialog med selger.

Respekt og forståelse

Bystyret i Oslo bestemte i 2013 at Boligbygg skulle kjøpe 600 leiligheter innen utgangen av 2016. Det ble bevilget milliardbeløp, og siden åtte av ti kommunale boliger lå i bydelene i Oslo øst, skulle det nå i hovedsak handles på vestkanten.

Norges Eiendomsmeglerforbund har tidligere kritisert Boligbygg for å være prisdriver i markedet på grunn av at foretaket har handlet så mye og så raskt.

– Boligbygg har gått inn i spesielle bydeler der det har vært tilbudsunderskudd og kamp om objektene, for eksempel Frogner. Vi stusset over at kommunen skulle bruke milliardbeløp på å kjøpe boliger i bruktmarkedet. I konkurranse med vanlige folk har Oslo kommune store finansielle muskler, sier Geving.

Etter DNs dokumentar lørdag, mener Geving at kommunens kjøp fremstår enda mer kritikkverdig.

– Hvis det nå viser seg at kommunen i tillegg har kjøpt til overpris til de grader, er det stikk motsatt av hva Boligbygg har fortalt oss tidligere. Hvor er markedsforståelsen? Hvor er respekten for offentlige midler?

Nye boliger

Geving mener kommunen burde bruke andre virkemidler for å skaffe nok boliger til vanskeligstilte.

– Vi forstår behovet, og vi kan ha sympati for å fordele jevnere utover byen, men det er andre måter kommunen kunne ha gjort dette. Boligbygg kunne for eksempel ha kjøpt flere andeler i prosjekter til fastpris. Da hadde kommunen også bidratt til bygging av nye boliger, noe som har vært en stor utfordring i Oslo, sier han.

– I stedet er det bevilget store midler for å drive nesten som en spekulant i bruktmarkedet.

Eiendomsdirektør i Boligbygg Tom-Erik Holte svarer på kritikken i en epost.

– Det vi har kommentert tidligere er at våre kjøp utgjør en marginal andel av den årlige totale boligomsetningen i Oslo og at vår oppkjøpsstrategi i seg selv ikke er så prisdrivende som Norsk Eiendomsmeglerforbund hevder. Hvorvidt Boligbygg har handlet til overpris og eventuelt i hvilket omfang vil undersøkes nærmere, skriver Holte.

Eiendomsdirektør i Boligbygg Tom-Erik Holte svarer på kritikken i en epost.

– Det vi har kommentert tidligere er at våre kjøp utgjør en marginal andel av den årlige totale boligomsetningen i Oslo og at vår oppkjøpsstrategi i seg selv ikke er så prisdrivende som Norsk Eiendomsmeglerforbund hevder. Hvorvidt Boligbygg har handlet til overpris og eventuelt i hvilket omfang vil undersøkes nærmere, skriver Holte.(Vilkår)

Khrusjtsjovs limousin ble rånerbil på Toten
En gang var limousinen Plymouth Belvedere fra 1961 scenen for statsministre som Nikita Khrusjtsjov og Einar Gerhardsen. Nå snakkes det mest tull i baksetet på det tidligere så fine kjøretøyet, som til slutt havnet på Toten.
02:16
Publisert: