Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, bytter ut styrelederen i det kommunale foretaket Boligbygg og setter inn Stig L. Bech med umiddelbar virkning. Samtidig kommer Steinar Maningen inn i styret.

I etterkant av DN Magasinets dokumentar som ble publisert fredag 13. oktober, har kommunalt eide Boligbygg fått knallhard kritikk for sine manglende rutiner for direktekjøp av leiligheter. Boligbygg forvalter milliardverdier for Oslo kommune. Som en del av områdeløftet for den forsømte bydelen Tøyen, fikk Boligbygg i oppgave å kjøpe inn kommunale leiligheter på Oslos vestkant.

Styreleder i Boligbygg Jan-Erik Nielsen (til venstre), her sammen med administrerende direktør i Boligbygg Jon Carlsen.
Styreleder i Boligbygg Jan-Erik Nielsen (til venstre), her sammen med administrerende direktør i Boligbygg Jon Carlsen. (Foto: Boligbygg)

DN har avdekket at prosjektet endte med mellommenn med konkurshistorikk har tjent titalls millioner på videresalg til kommunen.

– Begrunnelsen er at vi er opptatt av å sikre objektivitet i arbeidet som styret nå skal gjøre med å lede granskningen. De to nye som hentes inn i styret kjenner kommunen og foretaksmodellen svært godt.

– Har du noe å utsette på måten styreleder informerte eieren Oslo kommune om bekymringsmeldinger og mulige kritikkverdige forhold?

– Nei, jeg fastholder at begrunnelsen for skiftet er å sikre objektivitet og tilstrekkelig kompetanse i en krevende periode.

Styrelederen som byttes ut er Jan-Erik Nielsen, partner i Dalan advokatfirma. Han har hatt rollen siden 2014. Han har erfaring som partner i Advokatfirmaet Haavind i 14 år, har vært forvaltningsdirektør i Obos, og er ifølge Dalans nettsider en mye brukt foredragsholder innen eiendomsrettslige temaer.

Nielsen sier til DN at han har full forståelse for at han byttes ut nå, og ser ingen dramatikk i dette. Han viser til at styrelederen skal ha ansvar for granskningen.

– For at det overhodet ikke skal kunne reises habilitetsspørsmål i den forbindelse, ser jeg det naturlig at det er en ny styreleder som står for dette. Jeg oppfatter med andre ord ikke dette som noen form for mistillit til meg eller styret for øvrig, sier han.

Store summer, lite dokumentasjon

Styrelederbyttet kommer i kjølvannet av den store boligkjøpssaken DN omtalte 13. oktober. Saken gjelder 51 direktesalg av leiligheter fra den svenske snekkeren Carl Thomas Andersson og hans partnere til Boligbygg for til sammen 222 millioner kroner. Salgene har gitt en fortjeneste på rundt 60 millioner kroner. Boligbygg har svært lite dokumentasjon knyttet til mange av kjøpene. Det mangler takster, eposter og andre dokumenter som kan vise hva som har foregått i kjøpene.

I tillegg kommer en rekke andre direktesalg.

DN skrev lørdag om advokat Frode Vilster Sørli som alene håndterte direktesalg for 570 millioner kroner i rollen som oppgjørsadvokat. Sørli oppgir at han satt igjen med 16 millioner på transaksjonene til kommunen.

Skattekrim gjennomførte 13. oktober aksjoner hjemme hos Carl Thomas Andersson, Øyvind Hornnæss og hos en boligkjøper ansatt i Boligbygg.

Advokat Stig L. Bech blir ny styreleder i Boligbygg.
Advokat Stig L. Bech blir ny styreleder i Boligbygg. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Skal granskes

Boligbygg har nå stanset alle eiendomskjøp, og vil gjennomføre en ekstern granskning. Lippestad sier han har tillit til at Bech vil komme til bunns i saken, og kan gjennomføre oppgaven med et uhildet blikk.

– Ut fra det som nå er avdekket, burde alarmklokkene i Boligbygg gått tidligere?

– Det skal granskningen avdekke. Både undersøkelsene som BDO utfører og den eksterne granskningen vil gi svar på om Boligbygg kunne gjort noe annerledes. Nå er det ett spørsmål som gjelder, og det er at hver stein skal snus

– Jeg mener det er fornuftig at det kommer nye krefter inn i styret i en så alvorlig og krevende sak. Inntil alle forhold er avklart er alle kjøp i Boligbygg stanset, sier Lippestad.

Under møtet i finanskomiteen torsdag ble politikerne opplyst om at BDO så langt ikke hadde avdekket kritikkverdige forhold knyttet til enkeltpersoner. Lippestad fastholder at han har sett alvorlig på det som er avdekket den siste uken.

– Jeg informerte finanskomiteen om at jeg anså situasjonen og påstandene som alvorlige, der det kunne være sammenblanding mellom Boligbygg og personer utenfor. Det ga grunn for bekymring.

Forrige fredag valgte Boligbygg å gå til Økokrim med opplysninger i saken.

Tilbake som styreleder

Stig L. Bech er 54 år, eiendomsadvokat og partner i advokatfirmaet BA-HR. Han var styreleder i Boligbygg fra tidlig 2000-tall til 2008, og sier han derfor kjenner både selskapets formål og deler av porteføljen. Han ble kontaktet før helgen.

– Det er en svær materie. Jeg har brukt mye av helgen og dagen i dag på å sette meg inn i saken og ha dialog med de involverte aktørene, sier han.

Han sier forholdene som nå er avdekket knytter seg til en periode lenge etter at han sist var styreleder i Boligbygg.

– Boligbygg har et godt formål og er en virksomhet jeg liker. Nå må vi gjøre en mest mulig grundig jobb og komme ordentlig til bunns i dette, og med nøytralt mannskap sier han.(Vilkår)