I juni ble det kjent at Oslo kommune for andre gang hadde tapt et søksmål om salget av en bygård i Grønnegata på Bislett, vest i Oslo.

Oslo kommune hadde saksøkt eiendomsselskapet Grønnegata 21 AS, og fremmet et krav på inntil 17 millioner kroner i søksmålet.

Rettssaken er et av flere søksmål Oslo kommune har tatt ut i Boligbygg-saken, der DN i 2017 avdekket hvordan investorer tjente millioner av kroner på raske videresalg av gårder og leiligheter til det kommunale foretaket Boligbygg.

Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere magasinetPlus

I dommen fra juni, som ble avsagt av Borgarting lagmannsrett, ble Remi André Lurud, som står bak eiendomsselskapet tilkjent 5,5 millioner kroner i sakskostnader.

Kort tid etter at dommen kom, uttalte Oslo kommunes byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, til DN at byrået ville gå gjennom dommen grundig, blant annet med tanke på mulig anke.

Tirsdag ble det kjent at Høyesterett har besluttet at anken skal behandles i Høyesterett.

Snekker delte Boligbygg-profitt med omstridt investor dnPlus

Solgt for godt over ti millioner overpris

I april i år ble alle de fem tiltalte personene i politietterforskningen av Boligbygg-saken dømt til fengselsstraff. Det ble raskt varslet at straffesaken kunne bli anket. Eiendomsinvestoren Remi André Lurud var ikke blant de tiltalte i straffesaken.

I saken om Grønnegata 21, med 16 leiligheter, takterrasse og 12 parkeringsplasser, mente konsulentfirmaet Deloitte at Bislett-bygården var solgt 13 til 17 millioner kroner i overpris.

Oslo kommunes søksmål krevde inntil 17 millioner kroner fra Remi André Luruds eiendomsselskap – ikke på grunnlag av kjøpekontrakten mellom partene, men med påstand om at overprisen utgjorde ulovlig offentlig støtte etter EØS-reglene.

Lagmannsretten var enig i at kjøpet innebar åtte millioner kroner i ulovlig offentlig støtte – men mente likevel at Oslo kommune ikke kan kreve pengene.

Nå skal altså Høyesterett se på saken på nytt.

Anlagt flere søksmål

Oslo kommune har totalt gått til fem søksmål i Boligbygg-komplekset, fire av dem på grunnlag av de statsstøtterettslige reglene, og med støtte i en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte som konkluderte med at kommunen samlet hadde betalt 80–115 millioner kroner i overpris.

Kommunen har tidligere opplyst at to av søksmålene ble satt på pause i påvente av endelig dom mot Grønnegata 21.

Et fjerde søksmål, mot Mano eiendom og de to investorene Per Øivind Martinsen og Geir-Åge Normannseth, endte med forlik etter tap i Oslo tingrett for kommunen.

Kommunen saksøkte opprinnelig også advokat og eiendomsinvestor Frode Vilster Sørli, men dette søksmålet ble trukket før det nådde Oslo tingrett.

Les noen av DNs saker om Boligbygg-komplekset her:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Snekker delte Boligbygg-profitt med omstridt investor dnPlus Boligbygg-granskere avdekket planer om partnerskap med investor dnPlus Skal ha fått konsulenthonorar og lån Null styring med Boligbygg dnPlus Betalte 115 mill. i overpris – skylder på hverandre Brukte 13 millioner på å granske Boligbygg To advokater avskiltes som eiendomsmeglere etter Boligbygg-saken dnPlus