I en dokumentar DN publiserte fredag formiddag kom det frem at Oslo kommune har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere. Det er svært lite dokumentasjon knyttet til mange av kjøpene. Det mangler takster, eposter og andre dokumenter som kan vise hva som har foregått i transaksjonene.

Boligbygg, som er heleid av Oslo kommune, skal nå leie inn eksterne granskere for å gjennomgå disse kjøpene.

Direkte kjøp

Administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg sier at det kommunale foretaket har mye å forbedre.

– Vi er opptatt av at det er god dokumentasjon, at det ikke er noen som er forfordelt. Det er veldig viktig. Hvis det inntrykket er skapt, ønsker vi å gjøre noe med det. Vi ser at vi trenger å styrke den siden, vi gjør en risikogjennomgang for å forbedre internkontrollen vår og forbedre loggføring og dokumentasjon, sier Carlsen.

DN har siden august jobbet med å få innsyn i Boligbyggs boligkjøp. I mange av kjøpene mangler det dokumentasjon på hva som har foregått i transaksjonene. Det mangler blant annet takster og eposter mellom Boligbygg og selgere. Alle salgene DN omtaler i dokumentaren var såkalte direktesalg, hvor selgeren tok direkte kontakt med Boligbyggs kjøpsteam.

– Det kan være sider ved det som kan være problematisk, vi ser det som nødvendig å gå gjennom risikobildet på det, og styrke vår internkontroll til det som eventuelt er problematisk, sier Carlsen.

– Hva er det som kan være problematisk?

– Det har ikke vi fullstendig oversikt over. Vi gjør en risikokartlegging for å håndtere ting som eventuelt er problematisk rundt dette, sier Carlsen

– Har dere rutiner for hvordan dere skal håndtere direktesalg?

– Vi har rutiner som stadig er under forbedring, og som vi vil fortsette å forbedre. Vi har ikke en egen rutine for det som kalles direktekjøp. Men det foregår via en oppgjørsmegler, så mye av dette er jo likt som andre kjøpsprosesser, sier Boligbyggs eiendomsdirektør Tom-Erik Holte.

Revisjon

I begynnelsen av september hyret Boligbygg inn revisjonsfirmaet BDO for å gjennomføre den nevnte risikokartleggingen.

– Hvilke krav stiller dere til type dokumentasjon som skal innhentes, loggføres og arkiveres?

– Generelt er det viktig at vi har gode rutiner på alle typer kjøp vi gjør, og som dere allerede har satt fingeren på, at det er sporbarhet, at det er loggføring, at det er dokumentasjon og ikke minst at det er åpenhet rundt dette, sier Carlsen.

Boligbygg har ingen dokumentasjon knyttet til befaring av leilighetene som er blitt kjøpt direkte fra Carl Thomas Andersson. Og de kan heller ikke si hvem fra Boligbygg som har vært på befaring.

– Vi ser at vi ikke er gode nok på det. Når det gjelder loggføring og dokumentasjon, ser vi at vi kan forbedre de rutinene og vi er i gang med det arbeidet. Vi har hatt noen håndskrevne notater, men de har ikke vært loggført, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen.

– Gjør dere noen bakgrunnssjekk og kontroll av selgere?

– Vi har dette inne i de rutinene vi ønsker å forbedre. Vi ser at vi har behov for å styrke dette området. Vi har ikke gjort den kontrollen vi nok burde ha gjort, sier administrerende direktør Carlsen.

– Hva med stråmannsproblematikk, er det et problem hvis den egentlige eieren skjuler seg bak en mellommann?

– Det vil eventuelt være problematisk for oss. Som en stor offentlig aktør med samfunnsansvar, så er det viktig at vi får kontroll på det, og vi er opptatt av at det er ivaretatt, sier Carlsen.

Har Carl Thomas Andersson spesielt gode kontakter i Oslo kommune?

– Vi er opptatt av at det ikke er uheldige bindinger mellom våre ansatte og de vi handler med, for det kan ikke vi ha. I den grad det dukker opp mistanker om det så må vi ta affære, så langt mener vi at de forklaringene vi har fått viser at det ikke er noen sånne bindinger. Men vi ser at det kan fremstå sånn. Men dette er en bransje hvor det er høy risiko for at sånt kan skje, sier Carlsen.

Etter at DN publiserte dokumentaren om Boligbyggs boligkjøp fredag formiddag, sendte Boligbygg ut en pressemelding der de sier at det nå skal gjennomføres en ekstern granskning.

– Påstandene har en så alvorlig karakter at Boligbygg av hensyn til ansvaret som arbeidsgiver og tilliten til foretaket iverksetter en granskning av de fremsatte påstandene, sier Boligbyggs direktør Jon Carlsen, ifølge pressemeldingen.

Hvem som skal gjennomføre granskningen, er foreløpig ikke klart.(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: Perfekt til høstkvelden
Druen pelaverga er nesten utryddet, og det finnes bare én vin laget på pelaverga på Vinmonopolet, fra produsenten Burlotto i Piemonte. Den bør du ikke gå glipp av.
00:50
Publisert: