Etter DNs dokumentar om Oslo kommunes storkjøp av eiendom fra konkursgjengangere, ba Høyres finanspolitiske talsmann i Oslo, Øystein Sundelin, om en redegjørelse fra byråd Geir Lippestad (Ap).

Nå har svaret fra Lippestad kommet. Og det er Sundelin langt fra fornøyd med.

– Dette går ikke an. Jeg blir provosert av eposten fra byråden. Jeg har som politiker krav på å få svar på det jeg spør om, og når jeg ikke får det, har jeg bare et instrument å bruke: Høring. Da er de nødt til å svare for seg, sier Sundelin.

Som nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre kan han forlange en slik høring.

– Byrådet har hatt anledning til å svare på både skriftlige og muntlige spørsmål, men har valgt å ikke svare noen ting. De ber om det selv, sier han.

Det er bare i de mest alvorlige sakene slike høringer avholdes.

– Slike høringer har vi kanskje fire-fem ganger i løpet av en bystyreperiode. Dette er å flytte saken til et mye høyere nivå, sier Sundelin.

– Som nestleder i komiteen har jeg anledning til å kreve en slik høring, og det ser jeg på som min plikt for å følge opp det som fremkommer i Dagens Næringsliv.

«Ikke rom for hemmelighold»

Sundelin har bedt byråd Lippestad om å få tilgang til Boligbyggs interne retningslinjer for hvordan de skal opptre i budrunder og handle eiendom. Han vil også ha innsyn i Boligbyggs retningslinjer for verdivurderinger av boliger som skal kjøpes. I et brev til finanskomiteen fra Geir Lippestad tirsdag, skriver Lippestad:

«For å være sikker på at bystyret får korrekt informasjon ønsker jeg at spørsmål både om faktagrunnlag knyttet til Boligbyggs kjøp og vurderinger av dette avventer Deloittes og kommunerevisjonens arbeid.»

Det svaret er ikke Sundelin fornøyd med.

– Det er illevarslende at de ikke vil sende over dokumenter. Det tyder på at noe holdes tilbake. I denne saken er det ikke rom for hemmelighold bare fordi det er noen konsulenter som gransker saken. De har misforstått helt hvordan dette fungerer, sier han.

– I denne saken er Dagens Næringsliv en bedre opplysningskilde enn byrådet. Slik kan det ikke være.

Lippestad og Johansen

Neste møte i finanskomiteen er 30. november. Sundelin er usikker på om de rekker en høring før jul.

– Januar kan også være en god måned for en slik høring, sier han.

– Hvem vil du kalle inn?

– Først og fremst Geir Lippestad, men også byrådsleder Raymond Johansen. Dette er ikke et soloprosjekt for Lippestad alene. Å akselerere boligkjøp har vært et prestisjeprosjekt for det sittende byrådet, sier han.

Sundelin varsler at han også ønsker tidligere og nåværende styre og ledelse i Boligbygg inn på teppet.

– Her setter vi av det som trengs av timer for å komme til bunns i alt. Om det tar både dag og natt, så er det greit for meg.

Finanskomiteen er et av bystyrets organer som gjennomgår og forbereder saker som skal behandles av Oslos viktigste forsamling: Bystyret. Finanskomiteen har blant annet ansvar for kommunens budsjetter, skatteinntekter og saker om kjøp og salg av fast eiendom.

– Både byrådet og Oslo kommune må nå håndtere denne skandalen på en god måte, sier Sundelin.

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, har ikke besvart DNs henvendelse i denne saken.(Vilkår)

Et vogntog full av hat
Bob Bolus utformet en semitrailer full av anti-Hillary-slagord under presidentvalget som sikret Trump seier. 1 år etter valget kjører nå Bolus trailerne til nye slag under lokalvalgene - og for å demonstrere mot Hillary Clinton på bokturneen hennes.
02:02
Publisert: