- Vi kan på deres forespørsel bekrefte at vi har fått inn en anmeldelse fra Boligbygg og har startet etterforskning. 16. oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grov økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

- Hvilken tilknytning har den siktede til Boligbygg?

- Det kan jeg ikke uttale meg om.

Etter å ha blitt holdt i politiets varetekt i noe tid, ble mannen løslatt onsdag i forrige uke.

Økokrim har gjort flere konkrete etterforskningsskritt, men Kampen ønsker ikke å kommentere om det er gjort husransakelser.

- Er det aktuelt å opprette etterforskning mot foretaket Boligbygg?

- Dette blir etterforsket som alvorlig utroskap, og i denne saken er Boligbygg fornærmet.

Samme dag som DN publiserte sin dokumentar, var det et møte mellom representanter for Boligbygg og Økokrim. Tre dager senere fulgte Boligbygg opp med anmeldelsen.

Boligbygg har bidratt med dokumentasjon, og det har ikke vært nødvendig for en såkalt tredjepartsransakelse får DN opplyst.

- Boligbygg er fullt samarbeidsvillig og støtter opp om egen anmeldelse.

Skattekrim valgte å gå til aksjon mot privatadressene til tre personer samme dag som DN publiserte sin sak.

Administrerende direktør i Boligbygg, Jon Carlsen, skriver følgende i en epost formidlet av selskapets informasjonsavdeling:

- Boligbygg leverte en anmeldelse til Økokrim mandag 16. oktober. Grunnlaget for anmeldelsen var opplysninger som var fremkommet, og Boligbygg ba om at politiet iverksatte etterforskning for å avklare om det forelå økonomisk utroskap. Det har vært tett kontakt mellom Økokrim og Boligbygg siden anmeldelsen ble inngitt.

Boligbygg forvalter milliardverdier i eiendom på vegne av Oslo kommune.

- Vi er opptatt av å komme til bunns i denne saken, og er positive til at det er iverksatt etterforskning fra Økokrim, påpeker Carlsen.

Konkursgjengangere

DN har i flere saker de siste 10 dagene belyst hvordan Boligbygg har handlet leiligheter gjennom direktekjøp. Det er avdekket at mellommenn med konkurshistorikk og raske mellomtransaksjoner har bidratt til å blåse opp prisen før kommunen har kjøpt leilighetene.

Mandag ble det klart at byråd Geir Lippestad har avsatt Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen. Bakgrunnen var et ønske om å tilføre styret en annen kompetanse.(Vilkår)

Se hva som skjer da DNs journalist tester akselerasjonen på verdens raskeste stasjonsvogn
Mercedes-AMG E 63 S er avsindig rask. Samtidig er den diskret og byr på masse plass. Et perfekt kompromiss?
01:40 Min
Publisert: