Opposisjonen i Oslo bystyre mener ansvarlig byråd Geir Lippestad (Ap) legger lokk på sentrale opplysninger i Boligbygg-saken som er under opprulling.

En medarbeider tilknyttet Boligbygg er siktet for grov utroskap, og flere titall millioner som skulle gått til boliger for byens mest trengende ser ut til å ha havnet hos mellommenn og eiendomsinvestorer med konkurshistorikk.

Peter N. Myhre (Frp), som sitter i finanskomiteen i Oslo, har bedt Lippestad om å komme opp med en liste over direktekjøpene Boligbygg har gjort. Det har han ikke fått.

– Det er uklokt å være gjerrig på informasjon. Denne saken er alvorlig, og det er masse penger involvert. Derfor er det avgjørende at byrådet blir informert.

– Så du er ikke fornøyd med svaret?

– Nei. Denne saken er presserende. Det virker amatørmessig når ikke byråden instruerer Boligbygg til å komme opp med disse opplysningene. Det er uakseptabelt at kommunens øverste organ, bystyret, blir møtt med hemmelighold, mens saken ruller videre i høyere hastighet.

Vil ikke gripe inn i granskning

Lippestad tilbakeviser påstandene om at han driver hemmelighold:

– Hvis det er noe som er uklokt, så er det å gå ut med delinformasjon underveis, som også kan vise seg å være uriktig. Det ville bryte med praksis for granskninger. Jeg er opptatt av at bystyret skal få helt korrekt informasjon, og derfor må granskerne få jobbe frem et riktig faktagrunnlag. Det er også viktig å ikke gi informasjon som kan påvirke og dermed svekke resultatet av granskningen og Økokrims arbeid, sier han.

Lippestad avviser påstandene om at han driver hemmelighold.

– Jeg er veldig opptatt av å orientere bystyret. Det har jeg gjort muntlig både i bystyret og finanskomiteen. Dette handler om å være profesjonell. Nå er vi i en svært viktig prosess med en alvorlig sak under opprulling. Kommuneadvokaten er involvert for å bidra til å sikre kommunens verdier og det er innledet en granskning.

– Kan det ikke gå ut over eierutøvelsen hvis sentrale folkevalgte får lite informasjon?

– Jeg er ansvarlig byråd og har eierkontrollen. Spørsmålene som er stilt vil bli grundig besvart.

  • Penger som skulle gått til boliger for Oslos vanskeligstilte endte hos konkursgjengangere. Bla deg gjennom og se hvordan Boligbygg-saken ble avdekket steg for steg:

Illevarslende

Tidligere har også nestleder i finanskomiteen i Oslo, Øystein Sundelin (H), vært svært kritisk

– Det er illevarslende at de ikke vil sende over dokumenter. Det tyder på at noe holdes tilbake. I denne saken er det ikke rom for hemmelighold bare fordi det er noen konsulenter som gransker saken. De har misforstått helt hvordan dette fungerer, uttalte Sundelin til DN.

Les også:

DN har tidligere omtalt at granskningsenheten i revisjonshuset BDO ikke fant at enkeltpersoner i Boligbygg hadde gjort noe kritikkverdig da utrederne ga en foreløpig oppdatering som ble presentert 12. oktober. Bestiller av rapporten var Boligbygg.

Bare et par dager senere gikk Skattekrim til aksjon på privatadressen til tre personer, deriblant medarbeideren i Boligbygg.

Lippestad fastholder at han ikke forledet finanskomiteen da politikerne ble informert om de foreløpige BDO-funnene 12. oktober.

– Jeg har informert finanskomiteen om at dette er en svært alvorlig sak. BDO-rapporten er ikke sentral. Det er den uavhengige eksterne granskningen fra Deloitte som skal gi svarene, sier Lippestad.(Vilkår)

Treneren får 73 millioner i året, spillerne får vitnemål
Idrettsmilliardene rår på amerikanske colleger og universiteter.
02:58
Publisert: