Solon Eiendom leverte riktignok bare seks boliger i andre kvartal i år, men salget går strykende, på tross av et litt vaklende boligmarked.

-Det ble rekordsalg i andre kvartal, som i første. Vi leser de samme avisene som andre, og sånn sett merker vi det, men vi har solgt jevnt og trutt gjennom sommeren og inn i tredje kvartal. Og vi hadde en salgsstart på mandag som gikk veldig bra, sier Scott Danielsen, finansdirektør i Solon.

Mer enn doblet

Solons salg av boliger ble mer enn doblet, til 68, sammenlignet med samme kvartal i fjor, og prisene er friske.

«Den gjennomsnittlige salgsprisen var uvanlig høy, på 10 millioner kroner, på grunn av salg relatert til vårt Bygdøy-prosjekt», heter det i kvartalsrapporten.

Selskapet har så langt i år solgt boliger for 1,1 milliarder kroner, en økning på 158 prosent siden fjoråret.

Lite usolgt

Mens det meldes om tregere marked for mange boliger ser dette foreløpig ikke ut til å prege Solon. Selskapet venter å fullføre 126 boliger i år, og melder at 99 prosent av disse allerede er solgt. Totalt har selskapet prosjekter under utvikling som skal gi 380 boliger til en verdi av 2,8 milliarder kroner, og av disse er 84 prosent solgt.

Ifølge Danielsen begynner de ikke bygging før 60 prosent er solgt, men dette er litt foran skjema.

-Hvorfor selger dere bra i et tregere marked?  

-Etterspørsel etter den typen prosjekter vi lager er fortsatt til stede, sier han, og viser til fokus på beliggenhet, arkitektur og kvalitet. – Før gikk alt, nå er markedet kanskje mer segmentet, men tiden vil vise, sier han.

Varierer

Danielsen sier Solon ikke har satt ned prisene, og at han ikke kjenner til store boligutviklere som har kuttet priser eller utsatt prosjekter så langt. Forhåndssalg gir trygghet.

-Vi har ganske bra synlighet på omsetning og inntjening ut 2017 og inngangen av 2018, og det er betryggende for oss, sier han.

Solon leverte kun seks ferdige boliger i andre kvartal. Dette tallet vil alltid variere fra kvartal til kvartal, påpeker Danielsen. Det er i henhold til planen, men fører til et fall i overskuddet fra samme kvartal i fjor.(Vilkår)