Obos-konsernet solgte 1893 nye boliger første halvår i år. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Tallene omfatter virksomheten både i Norge og Sverige.

– Veksten drives av et godt boligmarked i Oslo-regionen, samt et bedret marked for leiligheter i Sverige, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

– Vårt nyboligsalg i Norge var opp cirka 16,7, prosent sier Siraj til DN.

Korrigert for samarbeidsprosjekter solgte Obos 1569 nye boliger første halvår. Samlet salgsverdi er 7,8 milliarder kroner, Obos' andel er 5,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 23 prosent.

Salgsverdiene i Norge økte med 38 prosent, dette skyldes både økt volum og en prosjektportefølje med et noe høyere innslag av dyrere prosjekter og større andel solgte boliger i Oslo-regionen, ifølge Obos.

Den svenske virksomheten har hatt en vekst på syv prosent i boligsalget fra 2018.

Her sank salgsverdien med 11 prosent første halvår i takt med endret prisbilde i markedet generelt og en endret prosjektportefølje, ifølge meldingen.

Etterlyser raskere regulering

− Vi er tilfredse med utviklingen, spesielt i Oslo-regionen. Gjennom en utvidelse av Obos Bostart-konseptet når vi nå også flere kundegrupper. Obos vil derfor øke bruken av Bostart i flere prosjekter fremover. Samtidig ser vi over tid at de regionale forskjellene blir større med en fortsatt stor nybyggvirksomhet i forhold til etterspørsel i deler av landet, spesielt på Sør-Vestlandet. Oslo henger etter i forhold til å regulere mange nok boliger til å dekke forventet behov fremover, sier Siraj i pressemeldingen.

– Innstramning i lånemulighetene

Obos oppgir at de nå er er blant de største boligbyggerne i Sverige med 747 solgte boliger i andre kvartal, Obos sin andel alene utgjorde 712 boliger, ifølge pressemeldingen.

− Det svenske markedet for eneboliger har vært krevende første halvår. Samtidig ser vi økt interesse for bostadsrättsprosjekter med attraktiv beliggenhet, riktig pris og kort tid til innflytting. Vi forventer imidlertid et fortsatt krevende marked fremover der vanlige folks mulighet til å bytte til en mer hensiktsmessig eid bolig begrenses sterkt av innstramning i lånemulighetene, sier Siraj i pressemeldingen.

Samlet hadde Obos-konsernet 5524 boliger under produksjon per 30. juni i år, Obos' andel er 4673 boliger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.